Annons

Kritik i Norge mot HPV-vaccinering

Den norska bioteknologinämnden har bett den norska regeringen skjuta upp starten för HPV-vaccinering av norska flickor. Nämnden ser flera etiska problem med en allmän vaccinering. Problem som inte diskuterats tillräckligt, anser nämnden.

17 mar 2009, kl 12:06
0

Annons

Den norska regeringen har beslutat om allmän HPV-vaccinering från och med i höst av tolvåriga flickor.
I elfte timmen har nu den norska bioteknologinämnden uppmanat regeringen att skjuta upp beslutet.

Nämnden menar
att det råder stor osäkerhet både vad gäller vaccinernas säkerhet och effekt och att detta inte diskuterats öppet.
Nämndens argument för att skjuta upp införandet är flera:
Risken för biverkningar har inte diskuterats nog. Inte heller har det varit någon etisk värdering av vad det innebär att vaccinera personer som är för unga för att själva ge sitt samtycke, speciellt som beslutet grundar sig på ett, som nämnden menar, otillräckligt underlag.

Man hänvisar
bland annat till Kunnskapssenterets värdering som offentliggjordes bara några dagar innan beslutet i Stortinget. En slutsats i den är att det finns en mängd etiska frågor som behöver diskuteras även om vaccinet tycks vara effektivt.

Bioteknologinämnden
menar att beslutet att införa vaccineringen också ska ses mot bakgrund av att FDA, när man godkände Gardasil i USA, bland annat hänvisade till att det skulle göras uppföljningsstudier i Norge av de som vaccinerades.
Egentligen bör införandet av en allmän vaccinering kanske ses som ett forskningsprojekt menar nämnden. Men då bör man fundera över vad det innebär att forskningen till stor del kommer att finansieras av vaccintillverkaren.

Nämnden anser
också att regeringen inför beslutet inte tillräckligt funderat över vad riskerna kan bli om uppslutningen till screeningprogrammen minskar när allt fler vaccinerar sig.
Geir Stene-Larsen, direktör på norska Folkhälsoinstitutet avvisar kritiken.
? Vi har ägnat mycket tid åt att värdera riskerna, säger han till norska Dagens Medicin.
Han oroar sig nu för att den kritik som finns mot vaccineringen kan påverka uppslutningen.
? Det vore synd om en obefogad rädsla gör att många avstår, säger han.

Bioteknologinämnden
är ett fristående och rådgivande organ till myndigheterna. Nämnden ska på eget initiativ eller på uppdrag informera och uttala sig i frågor som rör modern bioteknologi.