Annons

Ingen fara att vänta med oxytocin

Det går bra att avvakta med värkstimulerande medicin några timmar även om starten vid förlossningen varit långsam eller stannar av. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

10 nov 2010, kl 13:06
0

I Sverige är det vanligt att behandla med oxytocin när starten på förlossningen varit långsam eller stannat av i några timmar. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det inte alltid är nödvändigt.
I studien där friska förstföderskor ingick delades kvinnorna slumpmässigt in i två grupper där den ena behandlades med oxytocin medan man avvaktande i tre timmar innan en ny bedömning gjordes i den andra gruppen. Alla fick samma tillgång till smärtlindring.

Resultatet visade
ingen skillnad i antalet kejsarsnitt, förlossningar med sugklocka, blödningar eller nyfödda med behov av sjukvård.
I den avvaktande gruppen kunde behandling med oxytocin undvikas hos 13 procent av kvinnorna, men förlossningstiden blev som väntat längre. En månad efter förlossningen var det ingen skillnad i upplevelserna av förlossningen mellan de två grupperna.

Slutsatsen i
avhandlingen är att det är en säker metod att avvakta med värkstimulerande behandling några timmar. Vid överstimulering med oxytocin riskerar fostret att drabbas av syrebrist. Genom att avvakta undviker man onödig behandling med medicinen.