Läkemedelsstrategin försenas

Den nationella läkemedelsstrategin som regeringen tillsammans med ett
antal arbetsgrupper arbetar med skulle bli klar under juni. Men arbetet
drar ut på tiden.

9 jun 2011, kl 17:45
0

Den som är nyfiken på hur den nationella läkemedelsstrategin ser ut kommer få vänta ytterligare ett par månader. Arbete med att ta fram den gemensamma strategin har pågått över två år och många frågor som rör läkemedel har under tiden hänvisats till denna av både politiker, myndigheter och landsting. I juni 2010 presenterades en förstudie till strategin där fem huvudområden identifierades i form av patientsäkerhet, antibiotikaresistens, miljö, minskad ojämlikhet och en optimal prissättnings- och prioriteringsmodell.

Arbetet gick då in i en mer detaljerad fas och beskedet har hela tiden varit att den slutgiltiga strategin ska redovisas under juni i år. Men så tycks inte vara fallet. Nu meddelar David Winks, pressekreterare hos socialminister Göran Hägglund att den troligen blir klar först i augusti.

Läs vad olika aktörer tycker bör prioriteras i läkemedelsstrategin här.