Nya läkemedel ska värderas

Sverige har en unik möjlighet att studera det faktiska värdet av nya
läkemedelsterapier i och med de register vi har. Det är en av
slutsatserna som SNS dragit i en studie som är starten på ett längre
forskningsprojekt.

9 jun 2011, kl 17:20
0

Det finns metoder för att studera värdet av behandling med nya läkemedel men de måste anpassas efter frågeställningen. Det är också viktigt att identifiera vilka värden och för vem dessa gäller. Det är några av slutsatserna i den rapport som Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, presenterade på torsdagen. Där lyftes också värdet av de register över bland annat läkemedelsförskrivning som finns i Sverige fram.

Rapporten är en förstudie som ska ligga till grund för ett mer omfattande forskningsprojekt som SNS ska driva om värdet av att införa nya och dyrare läkemedel i vården. Den består i stora drag av en litteraturgenomgång som gjorts av hälsoekonomer från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE.

 I samband med att förstudien presenterades hölls en konferens på temat med representanter från bland annat landsting, industri och myndigheter. Den samlade reaktionen var att den här typen av forskning behövs eftersom det inte är odelat positivt när nya läkemedelsbehandlingar börjar användas.
– Man ska komma igår att det finns en baksida med att använda nya innovativa läkemedel som till exempel i form av nya biverkningar, sade Göran Stiernstedt från Sveriges kommuner och landsting.

Anders Ekholm, chef för analysfunktionen på socialdepartementet, pekade på att marginalnyttan av nya läkemedel faktiskt minskar.
– Det finns en anledning till att sådana här projekt startar och det är för att marginalnyttan inte är lika självklar som för ett antal år sedan, sade han.

Anders Blanck, tillfällig vd för branschorganisationen Lif menade att det skett ett perspektivskifte vad gäller ekonomin.
– Det har gått från att handla om kostnadskontroll, vilket var det man talade om när LFN en gång bildades till att handla om kostnadsminskningar.

Under året kommer ett antal delstudier att påbörjas som enligt Laura Hartmann, forskningschef på SNS, ska resultera i ett antal konkreta exempel på hur nya läkemedel kan värderas. Studien finansieras av myndigheter, regering, organisationer och industri som finns representerade i en referensgrupp som ska följa arbetet. Det slutgiltiga projektet ska presenteras under 2013.