Prövningscenter hotas av nedläggning

Vikande marknad i finanskrisens spår och utflyttning av kliniska prövningar är förklaringen till att Berzelius Clinical Research Center i Linköping troligen stängs.

10 nov 2010, kl 11:20
0

BCRC är ett landstingsägt bolag som gör kliniska prövningar av läkemedel, på uppdrag av läkemedels- och kliniska forskningsföretag. Bolaget startade 2003 och nu tycks det som bolaget läggs ned om ingen köpare anmäler intresse.
– Risken är stor att vi lägger ned helt och hållet. Alla 16 anställda är varslade, säger företagets vd Stig Blom till Kemivärlden.
Företaget har främst arbetat med tidiga kliniska prövningar.

Enligt Stig Blom är en biotechbransch som går allt sämre samtidigt som Astrazeneca flyttar sin kliniska utveckling utomlands förklaringen till att BCRC troligen stänger ned.