Gravida bör undvika långtidsanvändning av värktabletter

Två publicerade studier tyder på att värktabletter kan ge fosterskador. Läkemedelsverkets slutsats är att tillfällig smärtlindring inte innebär någon påtaglig risk.

10 nov 2010, kl 10:52
0

I ett par nordiska epidemiologiska studier har forskare sett en ökad risk för att pojkar föds med missbildade könsorgan (kryptorkism) om mammorna använt paracetamol under flera veckor i början av graviditeten.
I den ena studien sågs en ökad risk för missbildningen om mamman kombinerat paracetamol med andra smärtlindrare. I den andra sågs inte någon ökad risk om den blivande mamman använt paracetamol kortare tid än fyra veckor.

Enligt Läkemedelsverket
tyder studierna på att en gravid som är i behov av tillfällig smärtlindring kan använda paracetamol utan någon påtaglig risk. I kommentaren till studierna påpekar myndigheten att gravida bör undvika långtidsanvändning.