Annons

Syrebehandling hjälper autistiska barn

Behandling i tryckkammare av barn med autism har visat sig ge positiva
resultat. Det visar en amerikansk studie av 62 barn mellan två och sju
år. Ett ökat flöde av syre till hjärnan tros ligga bakom förbättringen.

16 mar 2009, kl 14:05
0

Annons

Tidigare forskning har visat att barn med autism kan bli hjälpta av att utsättas för syre med högt tryck. Studierna har inte utförts med jämförande kontroller varför den verkliga effekten har ifrågasatts. Den nuvarande studien med totalt 62 barn med diagnosen autism från sex olika center i USA, var en kontrollerad dubbelblind studie.

Hälften av barnen, som alla var i åldern två till sju, behandlades i tryckkammare med 1,3 atmosfär och 24 procent syre vid 40 tillfällen under en månad. Andra hälften utgjorde en kontrollgrupp och behandlades i tryckkammare men med vanlig luft (21 procent syre) och ett något förhöjt tryck på 1,03 atmosfär. Varje behandlingstillfälle pågick i en timme.

Barnen som ingick i testgruppen förbättrade enligt läkare både vad gäller social interaktion, språkförståelse, förmågan till ögonkontakt och kognitiva förmågor. Av de som behandlades i rum med högre tryck och syrehalt förbättrades 80 procent jämfört med 38 procent i kontrollgruppen. 30 procent i testgruppen ansågs ha förbättrats mycket med avseende på nämnda förmågor jämfört med 8 procent i kontrollgruppen. Bäst effekt hade behandlingen på barn över fem år och med mindre grav autism.

Dan Rossignol från International Child Development Resource Center i Florida som lett studien säger till BBC att det definitivt inte handlar om något bot mot autism men en metod som kan hjälpa vissa barn. Behandlingen i tryckkammare är dyr, och forskarna är överens om att ytterligare studier behövs innan den börjar användas på bred front.