Annons

Ny cancerbehandling har få biverkningar

Risken att avlida i prostatacancer kan halveras med hjälp av en
kombination av strål- och hormonbehandling. Nu visar en ny svensk-norsk
studie att behandlingen har oväntat få biverkningar. Fynden har
publicerats online i Lancet Oncology.

16 mar 2009, kl 12:39
0

Annons

Patienter med prostatacancer som har stora eller aggressiva tumörer kan bli bättre av behandling med antiandrogener i kombination med strålbehandling. Forskare vid Umeå Universitet har i samarbete med sina norska kollegor tidigare visat att behandlingen minskar dödsrisken med 50 procent.

Antiandrogener, som minskar effekten som könshormonet testosteron har på tumören vid prostatacancer, kan ge ett flertal biverkningar. Syftet med den aktuella fas III studien var att jämföra livskvalitet hos de cancerpatienter som får hormonbehandling och de som får både hormon- och strålbehandling.

Forskarna bakom studien undersökte 872 patienter med prostatacancer som lottats att få antiandrogener eller kombinationsbehandlingen. Efter fyra års behandling fick 18 procent av patienterna i kombinationsgruppen och 12 procent i hormongruppen någon form av urinvägsbesvär. 85 procent av patienterna i kombinationsgruppen rapporterade att de hade erektionsbesvär. Samma besvär hade 72 procent av patienterna i hormongruppen. Den självskattade livskvaliteten var detsamma i båda grupperna.

Vissa biverkningar ökade som följd av kombinationen av hormon- och strålbehandling, men det påverkade inte patienternas livskvalitet avsevärt, skriver artikelförfattarna. Eftersom kombinationsbehandlingen dessutom halverar dödsrisken anser forskarna att den är ett bra behandlingsalternativ för cancerpatienter.