Annons
Nationella läkemedelslistan anmäld som risk till IVO

Nationella läkemedelslistan anmäld som risk till IVO

Region Blekinge har anmält Nationella läkemedelslistan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

4 maj 2022, kl 13:56
0

Annons

Efter en riskanalys från nätverket Sveriges chefläkare har Region Blekinge gjort en IVO-anmälan mot Nationella läkemedelslistan, NLL. Det skriver Läkartidningen. Om införandet av NLL sker enligt nuvarande plan, kan det enligt anmälan hota patientsäkerheten.

Kommer stänga av transformatorn

För ett år sedan började, som Läkemedelsvärlden rapporterade, lagen om den nationella läkemedelslistan att gälla. Listan är ett nytt personregister som utgör en rikstäckandende informationskälla om varje patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Informationen är tillgänglig för patienten själv, vården och apoteket.

I slutet av november aktiverade E-hälsomyndigheten Nationella läkemedelslistan på en ny teknisk plattform. Samtidigt kopplade myndigheten in den så kallade transformatorn. Den flyttar automatiskt förskrivningsdata från journalsystemen till NLL så att förskrivarna runt om i regionerna kan fortsätta att arbeta som vanligt i sina respektive system.

Men E-hälsomyndigheten planerar att koppla bort transformatorn om ett år. Från 1 maj 2023 ska apoteken och vården ha anslutit sina it-system till NLL.

Ser risk för vårdskador

Apoteksaktörerna verkar inte se några större tekniska problem med att ansluta sig. Men vården och regionerna förde redan före pandemin ofta fram oro för att inte hinna med den tekniska utveckling som krävs. De behöver kunna integrera läkemedelslistan i sina journalsystem för att få den fulla nyttan av reformen. Flera regioner är i färd med att upphandla och införa nya system och regionföreträdare har många gånger i olika sammanhang krävt mer tid för anslutningen till NLL.

Den riskanalys av införande av NLL som nätverket Sveriges chefläkare nyligen presenterade landade i över 30 risker där ungefär hälften kan leda till vårdskador. De allvarligaste riskerna beror enligt analysen på att journalsystemen ännu inte kommer att ha hunnit få en direktkoppling till NLL när E-hälsomyndigheten stänger av transformatorn.

Detta kommer, menar chefläkarna, att göra att förskrivarna tvingas dubbeljobba. De blir tvungna att både skriva ordinationer i journalsystemet och e-recept i Förskrivningskollen eller andra webbsystem kopplade till NLL. Och med fler manuella arbetsmoment och ökad arbetsbelastning ökar också risken för olika misstag som kan leda till vårdskador.

Hänvisar till patientsäkerhetslagen

Läkartidningen citerar Peter Valverius, chefläkare i Region Blekinge och en av författarna till riskanalysen. Han förklarar att chefläkarna gemensamt bestämde att låta en region göra IVO-anmälan mot Nationella läkemedelslistan. Och menar att det är deras lagliga skyldighet att anmäla möjliga risker för vårdskada:

– Så vi följde patientsäkerhetslagen: vi har kommit på risker, vårdskadorna kan bli allvarliga – alltså gör vi som lagen säger.