Missade varning i annons för preparat mot blodpropp

Missade varning i annons för preparat mot blodpropp

IGN kritiserar en annons för ett proppförebyggande läkemedel där en viktig varning saknades.

4 maj 2022, kl 09:42
0

Annons

Informationsgranskningsnämnden, IGN, kritiserar en annons för läkemedlet Lixiana (edoxaban) i tidningen Dagens medicin. IGN anser att annonsen strider mot läkemedelsbranschens etiska regelverk för marknadsföring av läkemedel. Skälet är att annonsen saknade en varning för samtidig behandling med acetylsalicylsyra.

Annonserade för Lixiana

Det är läkemedelsföretaget Organon Sweden AB som marknadsför det antitrombotiska läkemedlet Lixiana. Det är en direktverkande så kallad Xa-hämmare som bland annat är avsett för att förebygga stroke och blodproppar hos vuxna med en viss typ av förmaksflimmer och andra riskfaktorer för proppbildning.

I den fällda annonsen var texten ”Inte behandlar du väl alla dina flimmerpatienter lika? Vi är alla olika, välj Lixiana – för dina äldre patienter.” Bredvid texten fanns en bild av en äldre kvinna.

IGN påpekar i sitt beslut att det står i produktresumén för Lixiana att ”Samtidig administrering av edoxaban och acetylsalicylsyra (ASA) hos äldre patienter ska användas med försiktighet på grund av en potentiellt högre blödningsrisk”. Produktresumén innehåller även forskningsdata som stöder den förhöjda blödningsrisken om man använder båda läkemedlen samtidigt.

Varningar måste finnas med

Vidare framhåller IGN att regelverket kräver att marknadsföring av läkemedel innehåller nödvändiga varningsföreskrifter och begränsningar av läkemedlets användning. Med tanke på textuppmaningen att använda Lixiana till äldre och bilden på en äldre person, borde annonsen ha haft med en varning för samtidig behandling med acetylsalicylsyra, menar IGN.

Organon håller också med om detta och förklarar felsteget med en miss i företagets godkännandeprocess av annonsen före publicering. Företaget förklarar att en mening med den aktuella varningen hade fallit bort och att företaget ”oturligt nog” inte såg det vid förhandsgranskningen. Organon säger sig också ha sett över sina rutiner för att misstaget inte ska upprepas.

Kan inte ta ut straffavgift

IGN bedömer att det handlar om en överträdelse som enligt praxis leder till en straffavgift på 110 000 kronor. Det går dock bara att kräva avgift av företag som är anslutna till någon av organisationerna Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Innovativa mindre läkemedelsföretag (IML), ASCRO eller Föreningen för generiska läkemedel (FG). Organon är inte med i någon av dessa och IGN kan därför inte debitera någon straffavgift.