Fem frågor till Maria Ryberg-Mo, smittskyddsläkare i Halland
Erbjuder gratis mässlings-vaccin till alla vuxna
Maria Ryberg-Mo. Foto: Magnus Andersson.

Erbjuder gratis mässlings-vaccin till alla vuxna

Region Halland gör vaccination mot mässling kostnadsfri för alla som har otillräckligt skydd, oavsett ålder.

4 maj 2022, kl 08:30
0

Regionfullmäktige i Region Halland beslutade nyligen att erbjuda gratis mässlingsvaccin (MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) även till vuxna som behöver det. MPR-vaccinering ingår sedan 1982 i det nationella barnvaccinationsprogrammet och är kostnadsfri för barn. Vuxna som av något skäl inte fått MPR-vaccinet får däremot normalt betala för de två sprutorna. Men inte längre i Halland. Läkemedelsvärlden bad regionens smittskyddsläkare Maria Ryberg-Mo att berätta om beslutet.

Hur kom ni fram till det här?

– När Ukrainakrisen seglade upp signalerade Folkhälsomyndigheten en tydlig oro för att mottagandet av flyktingar från Ukraina kan öka risken för mässlingsutbrott. Detta eftersom vaccintäckningen där är låg. Dessutom såg vi för oss att det kanske skulle komma många flyktingar som måste inkvarteras i mer provisoriska förläggningar och bo tätt ihop. Det skulle ju också öka risken för smittspridning. Vi vill ha nolltolerans och göra allt som går för att förebygga mässlingsutbrott. Det väckte tanken på gratis mässlingsvaccin för att få bort alla hinder att vaccinera sig även om man är vuxen.

Är ni först i Sverige?

– Jag vet att flera andra regioner har gjort MPR-vaccinet gratis för vuxna asylsökande. Men såvitt jag känner till så är vi först med att inte avgränsa oss till den gruppen utan rikta erbjudandet till alla vuxna i Halland.

Varför gjorde ni erbjudandet så brett?

– Även om vi har en hög vaccintäckning för MPR-vaccinet i Sverige så finns det glapp i mässlingsskyddet bland vuxna också i vårt land. Alla vuxna har av olika skäl inte fått vaccinet eller haft infektionen som barn. I diskussionerna inför beslutet kom vi därför fram till att det finns flera skäl att inkludera alla i denna åldersgrupp. Bland annat är det en fråga om jämlikhet, det är mindre önskvärt att vaccinet ska vara gratis för vissa vuxna och inte för andra.

Räknar ni med stort intresse?

– Nej, vi tror inte det kommer att vara några stora mängder av vuxna som kommer och vill vaccinera sig. Och vi kommer inte att aktivt gå ut och leta upp vuxna som saknar mässlingsskydd.

Blir det dyrt för regionen?

– Nej, vi räknar med att kostnaden blir ytterst begränsad och ryms inom befintlig budget