Annons
Restriktioner mot covid-19 kan behövas igen
Foto: istock

Restriktioner mot covid-19 kan behövas igen

Folkhälsomyndigheten har redovisat vilka åtgärder som behövs om smittspridningen återigen skulle öka.

3 maj 2022, kl 13:47
0

Annons

Sedan 1 april i år klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom i Sverige. Den senaste tiden har antalet bekräftande fall av sjukdomen fortsatt att minska i stora delar av världen. Men trots detta bedömer Världshälsoorganisationen, WHO, fortfarande covid-19 som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en beredskapsplan med råd och rekommendationer inför en eventuell ytterligare coronavåg. Den innehåller tre olika hypotetiska situationer. Vid det allvarligaste läget väntas smittspridningen se ut som våren 2020, med en hög belastning på sjukvården. Detta skulle kräva att restriktioner mot covid-19 för befolkningen återinförs.

De tre scenarierna ska dock inte ses som en prognos för hur smittspridningen av sjukdomen kommer att se ut i framtiden, påpekar myndigheten. Syftet är i stället att tydliggöra behovet av insatser i lägen som skulle kunna uppstå.

Restriktioner mot covid-19 i situation C

Vid det allvarligaste scenariot, som kallas situation C, sprids en ny virusvariant. Denna variant kan undvika immunförsvaret från tidigare genomgången infektion och vaccination. Dessutom kan den orsaka svår sjukdom.

I det läge som beskrivs i situation C kan konsekvenserna av sjukdomen bli mycket allvarliga för många människor. I väntan på justerade vacciner som kan skydda mot den nya virusvarianten kan Folkhälsomyndigheten därför komma att behöva vidta åtgärder.

Till exempel kan en ändring av klassificeringen av covid-19 enligt smittskyddslagen bli aktuell vilket innebär att sjukdomen återigen ses som allmänfarlig och samhällsfarlig. Även en lagstiftning där smittskyddsåtgärder för olika verksamheter kan behövas. I situation C bedöms också råd och rekommendationer som att hålla avstånd, avstå från större evenemang, jobba hemifrån om möjligt samt att minska antalet kontakter bli nödvändiga igen. Om det skulle ske en smittspridning i en annan del av världen kan det också bli aktuellt med testning vid inresa i Sverige.

Orsakar inte svår sjukdom

Även i situation B sprids en ny virusvariant som kan smitta trots genomgången infektion eller vaccinering. Smittspridningen bedöms därför öka snabbt. Till skillnad från i situation C orsakar denna virusvariant dock inte svår sjukdom. Folkhälsomyndigheten liknar läget i situation B med januari och februari när omikron spreds i Sverige. Då var det en hög smittspridning och många insjuknade trots en hög vaccinationstäckning. Det var dock en relativt låg andel allvarligt sjuka.

I detta läge kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder för att undvika en hög smittspridning och för att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom. Till exempel kan rekommendationer om att hålla avstånd och undvika trängsel återinföras. Det kan också bli aktuellt med en ökad testning och smittspårning i vissa miljöer, en förstärkt rekommendation om att stanna hemma när man är sjuk samt råd om att minska antalet nära kontakter.

Kräver inte restriktioner mot covid-19

I situation A beskrivs ett läge då vi har ett cirkulerande virus i samhället, men som tack vare vaccination och immunitet inte orsakar infektion eller allvarlig sjukdom i någon större utsträckning. Folkhälsomyndigheten liknar denna situation med nuvarande läge (mars och april 2022). I denna situation bedömer myndigheten att de åtgärder som vi har i dag är nödvändiga, men att man inte behöver införa fler.

Det är viktigt att fortsätta med vaccineringen och ha kvar rådet att stanna hemma när man är sjuk, skriver myndigheten. Man behöver snabbt kunna skala upp testningen och smittspårningen och man behöver ha smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården som skyddar äldre och riskgrupper.

Uppdrag från regeringen

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beredskapsplan är ett uppdrag som regeringen gav myndigheten den 13 april. Uppdraget var att ta fram råd, rekommendationer och andra smittskyddsåtgärder om smittspridningen skulle öka och påverka samhället. I bedömningen har Folkhälsomyndigheten utgått från sin omvärldsbevakning, hälso- och sjukvården, omsorgen, vaccinationsläget samt det nationella epidemiologiska läget för covid-19.