Institut för läkares fortbildning samordnar utbudet

Magnus Sederholm vd för ett nytt utvecklingsinstitut ska underlätta för läkare att finna rätt utbildning.

13 mar 2002, kl 13:55
0

Annons

Förra sommaren beslutade Landstingsförbundet, Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet att gemensamt starta Ipuls, Institutet för läkares professionella utveckling. Nu har institutet också fått sin vd, Magnus Sederholm, kardiolog men som sedan mitten av 80-talet arbetat med kunskapsutvecklande företag inom det medicinska området.

? Institutets huvudspår är att hitta ett bra system för utbildning, fortbildning och professionell utveckling av läkarna, säger han.


Lättare att välja rätt


Idag saknas det en samordning av utbudet. Magnus Sederholm vill inte beskriva dagsläget som ett sammelsurium av kurser och utbildningar men konstaterar att det inte finns någon samordning, vilket gör det svårt att finna det man kan ha behov av.

? På vår hemsida ska man lätt kunna finna de kurser som finns inom ett visst område. Här ska man till exempel få information om vem som är kursgivare, bedömning av de olika kursernas kvalitet och innehåll för att lättare fatta beslut om vad som passar.

De tre grundarna av institutet satsar vardera tre miljoner om året de tre första åren. Därefter är det meningen att Ipuls ska vara självfinansierat.

Till institutet har också kopplats två råd, ett intressentråd där bland annat SBU, Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, läkemedelskommittéerna och de medicinska fakulteterna ingår. Marianne Boivie från Landstingsförbundets Läkemedelsprojekt är ordförande i det rådet. Ordförande i det pedagogiska och vetenskapliga rådet är Anna-Karin Furhoff från Läkaresällskapet.

BILD Magnus Sederholm är utsedd till vd för IPULS