Annons

Muntorrhet ökar som följd av ökad läkemedelsanvändning

Den ökande läkemedelsanvändningen innebär att alltfler får problem i munhålan. Muntorrhet är en vanlig biverkan.

13 mar 2002, kl 15:33
0

Muntorrhet tillhör de absolut vanligaste biverkningarna av läkemedel. Hälften av de 20 största medlen under förra året har denna biverkan, till exempel Losec, Cipramil, Zoloft, Lanzo och Seloken.

Problem med muntorrhet är också något som märks allt mer inom tandvården, säger Johan Holmgren övertandläkare vid Östra sjukhuset i Göteborg.

? Eftersom det är en vanlig biverkan innebär förstås den ökade läkemedelsanvändningen att allt fler får de här problemen.


Handikappande biverkan


Förutom att risken för karies, som annars är en allt mindre vanlig sjukdom, är större bland muntorra kan det bli mycket besvärande på andra sätt.

? Man får svårt att tugga och svälja maten, man kan få svårt att tala, läpparna kan spricka och man riskerar dålig andedräkt. Risken för infektioner i munhålan ökar också.
Muntorrheten kan vara mycket handikappande och påverkar i hög grad livskvaliteten, konstaterar Johan Holmgren.

Men samtidigt är det ett område som det forskats ganska lite på, säger han.

Det är främst läkemedel med antikolinerga effekter som ger de här problemen; antidepressiva, diuretika, preparat vid hypertoni och hjärtsvikt är exempel på grupper.

Även om det är många preparat, drygt 200 i FASS, som uppges kunna ge muntorrhet, menar Johan Holmgren att listan inte är fullständig.

? Det är tveksamt om en del av de verkligen har den här biverkan, samtidigt finns det andra, till exempel analgetika där vi farmakologiskt vet att de bör ge muntorrhet men där någon varningstext inte finns. Troligen beroende på att några studier inte gjorts.