Annons
Generalrepetition inför covid-19-vaccinering

Generalrepetition inför covid-19-vaccinering

Lärdomar av vaccineringen mot influensa ska hjälpa vården att organisera vaccineringen mot covid-19.

3 dec 2020, kl 07:26
0

Annons
AnnaSara Carnahan

AnnaSara Carnahan. Foto: Lena Katarina Johansson.

"Vi har aldrig någonsin vaccinerat så här många i riskgrupperna."

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa erfarenheterna av årets influensavaccinering som nu pågått i en månad. Vaccineringen av riskgrupper och vårdpersonal mitt under coronapandemin har beskrivits som en generalrepetition inför den kommande covid-19-vaccineringen.

– Det kommer till stor del att vara  samma grupper som är prioriterade att vaccinera. Och liksom den pågående influensavaccineringen måste covid-19-vaccineringen organiseras både effektivt och smittsäkert, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Jobbar för influensavaccinering utan trängsel

Myndigheten planerar just nu insamlingen  av erfarenheter från regionerna runt om i landet och kan ännu inte presentera några slutsatser. Men AnnaSara Carnahan är övertygad om att det kommer att finnas viktiga lärdomar att dra.

– Inte minst har varje verksamhetsansvarig vid vaccinerande enheter säkerligen lärt sig saker som kommer att vara till stor hjälp när covid-19-vaccineringen ska dra i gång, säger hon.

Regionerna har prövat en rad olika sätt att försöka undvika smittkritisk trängsel i väntrum under influensavaccineringen. Några exempel som Folkhälsomyndigheten hittills fångat upp är tidsbokad vaccinering, bilburen drop-in-vaccinering, att låta de som ska vaccinera sig köa utomhus och att tillfälligt flytta till mer ändamålsenliga lokaler.

– Vi hoppas hjälpa till genom att samla in vad som fungerat bra och mindre bra och bidra till att regionerna delar erfarenheter med varandra, säger AnnaSara Carnahan.

Fler vaccinerade än någonsin

Som väntat har intresset för att vaccinera sig mot influensa i år varit större än någonsin i riskgrupperna. Efter upphandling av extradoser hade regionerna tillgång till sammanlagt 1,9 miljoner doser, att jämföra med 1,65 miljoner doser i fjol. Detta förväntades, enligt tidigare uppgifter från Folkhälsomyndigheten kunna täcka den ökade efterfrågan. Men region efter region flaggar nu ändå för att vaccinet börjar ta slut.

– Vi har aldrig någonsin tidigare vaccinerat så här många personer i riskgrupperna, så ur den synvinkeln är detta mycket positivt. Det är en otrolig efterfrågan som vi har sett, säger AnnaSara Carnahan.

Folkhälsomyndighetens rekommendation till regionerna var att under november prioritera influensavaccinering av riskgrupper och vårdpersonal. Först i december skulle andra intresserade få möjlighet att vaccinera sig.

Men den allt mer begränsade tillgången på vaccin har gjort att minst sju regioner beslutat skjuta på personalvaccineringen och enbart fokusera på riskgrupperna. Och det är därför högst osäkert om den offentliga vården där kommer att kunna erbjuda någon vaccination för allmänheten utanför riskgrupperna i december.

Låg spridning av influensa

Inför årets vaccinationskampanj spred Folkhälsomyndigheten och regionerna budskapet att det nu är viktigare än någonsin för riskgrupperna att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Argumentet var att de även är sårbara för covid-19 och att det därför fanns risk för samtidiga utbrott av båda sjukdomarna. Något som skulle vara farligt för riskgrupperna och kunna ge mycket stor belastning på vården.

Men frågan är hur orolig den som eventuellt inte lyckas få influensavaccin egentligen behöver vara. För coronaåtgärderna i Europa och övriga världen gör nu att spridningen av säsongsinfluensa är rekordlåg. I Sverige har enligt den senaste influensarapporten hittills tre fall rapporterats under november. Influensaaktiviteten är också fortsatt mycket låg i Skandinavien, övriga Europa och globalt. Risken att bli smittad av influensa är alltså mycket liten.

– Vi lyfte vikten av att vaccinera sig eftersom man ändå aldrig kan veta vad som händer. Vaccineringen är en försäkring som skyddar dem som är skörast, säger AnnaSara Carnahan.

– Samtidigt leder åtgärderna mot covid-19 till effekter som gör att vi kan hoppas att det inte blir så mycket influensa i år. Om någon i riskgrupperna inte kunnat bli vaccinerad mot influensa är det bästa skyddet att fortsätta följa smittskyddsrekommendationerna om fysisk distansering, handhygien med mera.

– Det är också viktigt att den som tillhör en riskgrupp tar kontakt med vården tidigt om man blir sjuk. Mot influensa finns antivirala läkemedel som fungerar bättre ju tidigare man sätter in dem.