Annons

Höstens influensavaccin rekommenderas

Precis som de svenska myndigheterna avfärdar den europeiska läkemedelsmyndigheten finländarnas beslut att inte använda Fluarix i höst.

22 okt 2012, kl 10:56
0

Annons

Den europeiska vetenskapliga kommittén, CHMP har tittat på de finska studieresultat som ligger till grund för det finländska beslutet att inte använda Fluarix mot säsonginfluensan. CHMP:s slutsats är, som den svenska, att den finska studien innehåller tveksamheter som gör att man inte bör dra in Fluarix på den bedömningen. Istället rekommenderar de svenska myndigheterna, liksom CHMP att Fluarix används vid vaccineringen i höst.

De finska forskarna har undersökt skillnader i det immunologiska svaret för olika vacciner mot pandemisk influensa, som en möjlig orsak till utvecklingen av narkolepsi hos personer som vaccinerades med Pandemrix. Data som sedan extrapolerats.

Men de svar de finländska forskarna fann bör inte ligga till grund för någon indragning är CHMP:s slutsats.

– Metoden som finländarna använt är problematisk bland annat för att den endast ger en ospecifik antikroppsbindning som inte kan kopplas till Pandemrix, säger Nils Feltelius på Läkemedelsverket.

De metodologiska problemen i studien gör att de preliminära resultaten inte medger slutsatser om samband mellan narkolepsi och olika vacciner, menar CHMP.

EMA:s slutsats är alltså i dagsläget detsamma som den svenska hållningen till vaccinering med höstens influensavaccin: Det finns inga tecken på att Fluarix skulle orsaka narkolepsi.