Annons

Läkare söker “näranytta”

Kvinnliga läkare tycks betydligt positivare till samhällets läkemedelsinformation än sina manliga kollegor.

22 okt 2012, kl 15:50
3

Annons

Allmänläkaren Ingmarie Skoglund har doktorerat på det hon och hennes kollegor har som en viktig uppgift; att förskriva läkemedel. Fokus för avhandlingen har varit allmänläkarnas tankar om läkemedelsförskrivning och vad som påverkar den.

– Allmänläkare prioriterar arbetssätt som leder till patientnytta och som inte tar onödigt mycket tid från arbetet. Begreppet vi kommit fram till som bäst sammanfattar vad som påverkar en läkare är ”näranytta”, säger Ingmarie Skoglund.

Det innebär att läkare väljer arbetsverktyg, såväl abstrakta som konkreta, som finns nära till hands, är snabba och lätta att använda

Och ger ett exempel från sin egen arbetsdag när förskrivningen inte fungerar enligt principen om näranytta.

– Vi har inte uppdaterat SIL, Svensk informationsdatabas för läkemedel. Det innebär att jag vid ettårsupppföljningar får ägna en stor del av tiden till att bara plocka in medicinerna i systemet så att jag kan skriva ut dem igen. Det blir ett nollsummespel. Det här hade kunnat fixas men det kostar pengar och av någon anledning anses min arbetstid inte göra det.

Konsekvensen blir, sammanfattar Ingmarie Skoglund, att hon när det kommer en gammal patient med många läkemedel förutom att skriva in alla läkemedel troligen kommer att prioritera bort samtalet om patientens läkemedelslista med patienten, eftersom hon också ska hinna med att undersöka patienten och eventuellt ta prover.

– Men det kommer inte fram i diskussionen och där tror jag att ett begrepp som näranytta har en applikation.

I avhandlingen har hon också studerat den evidensbaserade läkemedelsinformationen. En upptäckt är att kvinnliga allmänläkare uppskattade samhällets läkemedelsinformation mycket mer än vad männen gjorde.

– Det fanns ett tydligt genusperspektiv, kvinnorna tog del av och uppskattade samhällets information i betydligt högre grad. Men fråga inte varför, det har vi inget svar på, säger Ingmarie Skoglund.

– Det får en annan studie försöka finna svar på.

 

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Har vi här ett konkret förslag på farmaceutiska tjänster vid vårdcentraler?
    Skulle man av Läkemedelsvärlden kunna få en referens (något som bör vara praxis vid all rapportering av vetenskapliga studier!) till avhandlingen, eller i alla fall få veta vilket lärosäte den läggs fram vid?

  2. Avhandlingen som lades fram vid Göteborgs universitet, har vi länkat till under Relaterat./redaktionen.