Genusknapp redo att användas

Landstinget i Stockholm erbjuder en tjänst med information om genusaspekter på läkemedel.

24 Sep 2013, kl 08:20
0

Via sajten janusinfo.se har Stockholms län landsting lanserat en särskild knapp med genusinformation om läkemedel. Tjänsten är framtagen föra att erbjuda information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

Tanken är att beslutsstödet ska underlätta köns- och genusmedveten förskrivning och skapa en större medvetenhet kring detta vid läkemedelsbehandling skriver SLL. I den första versionen finns texter om ett 50-tal substanser inom områdena antikoagulantia, neurologi och psykiatri. Tjänsten kommer att kontinuerligt fyllas på med information om fler läkemedel.

Stödet är framtaget gemensamt av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL, Stockholms läns läkemedelskommitté och Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet. Sedan tidigare finns knappar med information om läkemedel och amning, läkemedel och fosterpåverkan och en interaktionsfunktion.