Annons

Friska men kortvuxna ska inte behandlas med tillväxthormon

Kortvuxna, men för övrigt friska barn, bör inte behandlas med tillväxthormoner. Det anser de sakkunniga som för SBU:s räkning gjort en bedömning av nytta, risker och kostnader med behandlingen.

14 feb 2002, kl 17:30
0

Annons

Idiopatisk kortväxthet, ISS, kallas det när det inte finns någon medicinsk förklaring till den försämrade längdtillväxten. Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att behandla med syntetiskt tillväxthormon. Men det är en dyr behandling.

Uppskattningsvis ligger läkemedelskostnaden på flera hundratusen kronor för varje centimeter. Tillväxten har i de studier som gjorts också visat sig ?måttlig? i bästa fall sju centimeter.

Men det finns också etiska aspekter på behandlingen menar de sakkunniga. Genom behandlingen, som kan innebära injektioner i tio års tid, riskerar man att medikalisera friska barn.

Som kortvuxen räknas idag män som är under 167 centimeter och kvinnor under 158 centimeter.