Förstorad prostata möjligt tecken på cancer

En omfattande dansk registerundersökning tyder på att risken för prostatacancer är betydligt högre bland män med förstorad prostata. Men sambandet är inte utrett.
En omfattande dansk registerundersökning tyder på att risken för prostatacancer är betydligt högre bland män med förstorad prostata. Men sambandet är inte helt utrett.

16 aug 2011, kl 13:29
0

Undersökningen omfattar registerupplysningar under 27 år om samtliga danska män, över tre miljoner, och visar på ett samband mellan förstorad prostata och utveckling av prostatacancer. I undersökningen var risken två till tre gånger större bland män med förstorad prostata. Det är omdiskuterat om förstorad prostata är en riskfaktor. Tidigare mindre studier har inte visat på något samband.
Studien säger inte om förstorad prostata orsakar cancersjukdomen eller om det är sjukdomen som kan orsaka förstorad prostata.
? Men det statistiska sambandet i vår studie bör få läkare att följa upp patienter med förstorad prostata, säger överläkaren Börge Nordestgaard, en av forskarna bakom undersökningen till Berlinske Tidende.