SSRI till gravid kan ge högt blodtryck i lungorna hos barnet

Nyfödda barn vars mammor behandlats med antidepressiva under senare
delen av graviditeten har en ökad risk för persisterande pulmonell
hypertension. Det visar en studie från Karolinska institutet.

13 jan 2012, kl 11:30
0

Annons

Gravida kvinnor med måttlig eller svår depression behandlas ofta med SSRI-läkemedel. Tidigare studier har varit för små för att säkert kunna visa ett samband mellan SSRI och persisterande pulmonell hypertension. Nu visar en samnordisk studie som letts från KI att de barn som exponerats för SSRI under senare delen av graviditeten hade en fördubblad risk att drabbas av kvarstående högt blodtryck i lungorna. Risken är att tre barn på tusen drabbas.

Även barn till kvinnor som använt SSRI tidigt under graviditeten hade en lätt förhöjd risk. Kvinnor som vårdats för en psykiatrisk sjukdom och som sent under graviditeten behandlades med SSRI hade tre gånger högre risk att få barn med persisterande pulmonell hypertension.

– De läkare som behandlar gravida kvinnor mot depression bör överväga annan icke-medicinsk behandling i de fall det är möjligt, och gravida kvinnor som tar SSRI bör informeras om riskerna. Men samtidigt måste man ha klart för sig att persisterande pulmonell hypertension är en ovanlig åkomma som drabbar en till två av tusen nyfödda barn och att en i förtid avslutad behandling för depression hos mamman kan orsaka återfall, säger Helle Kieler, docent vid KI, i ett pressmeddelande.

I studien har man utvärderat effekter av fluoxetin, citalopram, sertralin, paroxetin och escitalopram. Alla SSRI gav samma ökade risk. Cirka 1,6 miljoner kvinnor och deras barn födda efter graviditetsvecka 33 från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingick i studien. Resultaten har publicerats i British Medical Journal.