Annons

Somatropin granskas av EMA

 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av
säkerheten av läkemedel som innehåller tillväxthormonet somatropin.
Anledningen är att en fransk långtidsstudie visar att personer som
behandlas med somatropin riskerar att dö i förtid.

10 dec 2010, kl 15:17
0

Det är den franska läkemedelsmyndigheten som presenterat data från en registerstudie av personer som fått somatropin under barndomen. Resultaten tyder på att personer som behandlats med tillväxthormonet att det finns en ökad risk för tidig död bland de som behandlats jämfört med normalpopulationen. Doserna i studien var relativt höga. EMA meddelar nu att de inleder en granskning av läkemedel innehållande somatropin

Medlet är ett mänskligt tillväxthormon som tillverka genom rekombinant DNA-teknik. Det används för att främja tillväxt under barn- och ungdom och ges bland annat till personer med tillväxtproblem.

Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att det inte går att dra några slutsatser enbart av de data som nu presenteras och att de lommer med ytterligare information efter att expertrådet för humanläkemedel, CHMP, har haft möte den 13-16 december.