Annons

Behov av bättre system för att utreda forskningsfusk

Mer än var tionde forskare i Storbritannien har sett en kollega medvetet
ändra eller fabricera data i sin forskning. Det visar en undersökning
från BMJ.

12 jan 2012, kl 13:20
0

Annons

Över 2 700 forskare har svarat på BMJ:s undersökning. Resultaten visar att forskningsfusk är vanligt förekommande i Storbritannien. 13 procent av de tillfrågade uppger att de har sett en forskarkollega medvetet ändra eller fabricera data i sin forskning eller vetenskapliga artikel. Sex procent uppger att de är medvetna om möjlig oredlighet vid deras institution som inte utretts ordentligt. Resultaten visar att det behövs bättre system för att avskräcka från, förhindra och upptäcka forskningsfusk, enligt BMJ.

Bland nyutnämnda forskningschefer på sju brittiska sjukhus sade sig en av tio ha erfarenhet av forskare eller läkare som medvetet ändrat forskningsresultat, och sex procent erkände tidigare egen forskningsoredlighet.

BMJ:s chefredaktör Fiona Godlee sade i en kommentar att även om undersökningen inte kan ge en sann bild av hur vanligt det är med oredlighet i forskningen i Storbritannien, visar den att det finns ett stort antal fall och att de inte alltid utreds ordentligt. Hon tror och hoppas att undersökningen nu kommer att leda till åtgärder från forskarsamhället.