Annons
Diamyd lägger ner Diamyd-projekt

Diamyd lägger ner Diamyd-projekt

Idag kom beskedet många misstänkt skulle komma ? läkemedelsföretaget Diamyd Medical avvecklar fas III-programmet med diabetesterapin Diamyd. Istället ska man satsa på forskning kring långvarig smärta.

17 aug 2011, kl 12:55
0

När Diamyd i maj meddelade att diabetesvaccinet Diamyd inte uppnådde den primära effektparametern i en europeisk studie, dök aktien på Stockholmsbörsen från 120 kr till 20 kr. Senare visade sig samma negativa resultat i en mindre amerikansk studie och fas III-projektet avvecklas alltså nu. I Sverige sägs de flesta av de anställda upp, eftersom de främst arbetat med diabetesstudien och relaterade områden.

Det återstår fortfarande arbete med att analysera de stora mängder data som samlats in i fas III-studierna med Diamyd och ny data samlas fortfarande in. I syfte att få en komplett säkerhetsdatabas från den amerikanska fas III-studien och i samråd med den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har bolaget beslutat att kalla de patienter som fått injektioner med Diamyd, men inte de som fått placebo, till ett uppföljningsbesök sex månader efter den senaste injektionen. Det sista uppföljningsbesöket planeras ske i december. I den europeiska fas III-studien är alla patientbesök genomförda.

Fas III-programmet kring diabetesvaccinet har stått för cirka två tredjedelar av bolagets kostnader. Det pågår fortfarande externa studier med Diamyd och företaget fortsätter att undersöka hur den aktiva substansen GAD65 kan ha effekt på typ 1-diabetes. Vidare ska Diamyd satsa på forskning kring läkemedelskandidater för behandling av långvarig smärta. Resultat från en fas II-studie med den längst utvecklade läkemedelskandidaten, NP2 Enkefalin för behandling av svår cancersmärta, väntas kring årsskiftet. Samtidigt planeras nästa läkemedelskandidat i portföljen, NG2 GAD för behandling av bland annat diabetessmärta.