Cancerstudie i Uppsala analyserar mutationer och läkemedels effekt

Cancerstudie i Uppsala analyserar mutationer och läkemedels effekt

I en gemensam satsning ska forskargrupper vid Uppsala universitet ta reda på varför vissa cancerläkemedel mister sin effekt efter en tids behandling. I studien ingår också att ta reda på vilka tumörer som kommer att svara på behandling.

18 aug 2011, kl 11:27
0

I studien ingår ett hundratal cancerpatienter, som drabbats av antingen tjocktarmscancer eller kronisk lymfatisk leukemi. Prover ska tas från patienterna både före och efter läkemedelsbehandling. Syftet är att ta reda på vad det är som gör att så många tumörer blir motståndskraftiga mot behandling.

? Genom den här satsningen får vi en unik möjlighet att studera tumörernas utveckling på nära håll. Flera forskargrupper kommer att undersöka proven med olika analysmetoder för att få en samlad bild, säger Tobias Sjöblom, docent i tumörbiologi vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Resistens mot behandling antas uppkomma då tumören muterar. Då förändras också den ursprungliga angreppspunkten för behandlingen. I studien kommer man att leta efter förändringar i alla gener i tumörerna.

Studien genomförs tillsammans med forskare från KTH, SLU och Umeå universitet, och finansieras av SciLifeLab med sammanlagt 4,5 miljoner kronor under två år. Alla analyser kommer att göras på SciLifeLab, som är ett nationellt resurscentrum för medicinsk och biovetenskaplig forskning, startat av KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.