Annons

Gamla mediciner matchas för nya behandlingar

Forskare vid Stanford universitetet har utvecklat ett system för att identifiera redan godkända läkemedel för nya behandlingsområden.

19 aug 2011, kl 12:08
0

Forskarna har använt sig av en metod de liknar vid hemsidor för att träffa en partner, men som fungerar enligt principen att motsatser lockar. Programmet sökte snabbt igenom National Institutes of Health offentliga databaser med tusentals genomstudier. Man fokuserade i ett första försök på 100 sjukdomar och 164 läkemedel och matchade symtom på sjukdom med effekt av läkemedlen.

Programmet signalerade för de fall där ett läkemedel skapade förändring i genaktiviteten som var motsatsen till den aktivitet som orsakas av sjukdomen. Det skulle, enligt hypotesen kunna tyda på att läkemedlet kan ge effekt. För hud och magcancer fann man i studien flest matchningar.
Forskarna fann att epilepsiläkemedlet topiramat kan ha effekt också för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och ulcerös kolit och att substansen cimetidin ett magsårsmedel kan ha effekt vid behandling av lungcancer. Dessa två läkemedel har man nu gått vidare med i djurmodeller.

Men forskningsteamet
som igår publicerade två artiklar i Science Translational Medicine säger sig ha identifierat 1000 läkemedel som har potential att användas för andra behandlingar än de godkänts för.
Idag tar det cirka 15 år och kostar kanske en miljard dollar för att få ut ett nytt läkemedel på marknaden, konstaterar en av forskarna till rapporterna. Med den här återanvändningsprincipen skulle både tid och pengar sparas.