Annons

Fett aktiverar receptor vid diabetes

Att fett kan fungera som en signalsubstans i kroppen ger nya möjligheter att förklara uppkomst av diabetes.

18 feb 2003, kl 11:19
0

Forskare i Lund har upptäckt att fett kan fungera som en signalsubstans i kroppen och aktivera en speciell receptor hos cellerna i viktiga organ som hjärta och lever. Receptorerna har benämnts FFAR (free fatty acid receptor) och de har en klar koppling till diabetes. Man har sett att de påverkas av antidiabetesläkemedlen glitazoner.
Upptäckten av FFAR kan ge en ny förklaring till sambandet mellan fett och diabetes, tror professor Christer Owman.
Forskargruppen har patentsökt receptorns funktion för att kunna använda den för utveckling av läkemedel mot diabetes och fetma.