Annons

Oklart vilka som bör ha cytostatika efter operation av äggstockscancer

Tillägg av kemoterapi som ges direkt efter kirurgi för tidig äggstockscancer sänker risken att dö i sjukdomen för vissa patienter. Men frågetecken kvarstår om hur man väljer ut de patienter som har nytta av behandlingen.

18 feb 2003, kl 11:20
0

Kemoterapi är ofta effektiv när det gäller att krympa tumörer i äggstockarna när de har spritt sig, men terapin botar sällan cancern. Därför ville läkare från flera europeiska länder testa om kemoterapi, som ges direkt efter operation innan cancern har spritt sig, ger bättre prognos.
I två parallella studier, som startade 1990, ingick sammanlagt 925 kvinnor med äggstockscancer men utan synliga tecken på tumörer utanför äggstockarna.
Efter kirurgi fick hälften av kvinnorna kemoterapi med cisplatin eller karboplatin och ibland kombinerades dessa läkemedel med andra kemoterapeutika. Den andra gruppen fick ingen kemoterapi utan observerades bara. För samtliga patienter antogs att all cancer hade avlägsnats.
Resultaten visar att efter fem år kom cancern tillbaka hos 35 procent av de kvinnor som inte fick behandling mot bara 24 procent hos de som fått kemoterapi.
Det var också fler behandlade kvinnor som överlevde än i gruppen som inte fått kemoterapi.
Men forskarna undrade hur behandlingen kunde rädda liv om tumören hade tagits bort fullständigt. Var fanns cancercellerna som kom tillbaka? För att ta reda på det undersökte de hur fullständigt kirurgerna hade kunnat bekräfta att cancern bara fanns i äggstockarna och inte hade spritt sig.
Forskarna fann att kirurgerna ofta inte hade kunnat bekräfta att cancern endast var lokaliserad till äggstockarna. Analysen visade att i de fall då kirurgerna verkligen kunde bevisa detta, då räddade inte heller tilläggsbehandling med kemoterapin liv. I den situationen hade både behandlade och obehandlade kvinnor relativt god överlevnad. Det var alltså bara när det fanns tvivel om vilket stadium av cancer som patienten hade som tillägg av kemoterapi gav någon fördel.
I en kommentar i samma nummer av tidskriften (Journal of the National Cancer Institute 2003; 95:94) skriver Robert Young, president för American Cancer Society, att det viktigaste är att läkarna blir bättre på att identifiera de patienter som har respektive inte har nytta av kemoterapi. Genom att endast selektera högriskpatienter för tilläggsbehandling kan man begränsa användningen av kemoterapi vid äggstockscancer. Den behandlingsmodellen bör användas tills det kommer randomiserade studier som visar bättre prognos för en större andel som behandlas med cytostatika.