Annons
Covid-19-läkemedel godkänt för små barn i USA
Foto: Istock

Covid-19-läkemedel godkänt för små barn i USA

Läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt antiviralen Veklury för barn från fyra veckors ålder.

26 apr 2022, kl 09:17
0

Annons

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänner det antivirala covid-19-läkemedlet Veklury för små barn, redan från 28 dagars ålder. För att få behandlingen ska barnet också väga minst tre kilo. Godkännandet gäller barn som testat positivt för covid-19 och är inlagda på sjukhus eller har mildare symtom men tillhör en riskgrupp som är i farozonen för svår covid-19.

Det här innebär att Veklury (remdesivir) blir det första covid-19-läkemedlet som är godkänt för barn under 12 års ålder. Tidigare var läkemedlet godkänt från just denna ålder i USA. I EU gäller Veklurys godkännande fortfarande från 12 år.

– Eftersom covid-19 kan orsaka svår sjukdom hos barn, av vilka inte alla har möjlighet att få skydd genom vaccination, finns det ett behov av säkra och effektiva behandlingsmöjligheter mot covid-19 i denna åldersgrupp, framhåller i ett pressmeddelande Patrizia Cavazzoni, chef för FDA:s center för utvärdering av och forskning om läkemedel.

Veklury ges som injektioner och kan bromsa virusförökningen om behandlingen sätts in tillräckligt tidigt i sjukdomsförloppet. Det minskar därigenom risken för allvarlig covid-19.

FDA baserar godkännandet av Veklury för små barn på fas III-studierna av behandlingens effektivitet hos vuxna. När det gäller behandlingens säkerhet hos små barn stöder myndigheten även godkännandet på en klinisk studie av 53 covid-19-patienter som var minst fyra veckor gamla och behandlades med Veklury i upp till tio dygn. Studien visade på samma säkerhet och biverkningsprofil i denna åldersgrupp som bland vuxna.

De biverkningar av Veklury som förekommer är förhöjda leverenzymvärden och allergiska reaktioner.