Annons
Snabbutredning om kritiska läkemedel klar

Snabbutredning om kritiska läkemedel klar

Socialstyrelsen har gått ut med en lista över de drygt 220 mest kritiska läkemedlen inför kris eller krig.

25 apr 2022, kl 13:45
0

För två veckor sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att identifiera och sammanställa en lista över kritiska läkemedel inför fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Nu har myndigheten, efter en sekretessprövning, redovisat listan. Den innehåller omkring 220 läkemedel och är tänkt att vara ett vara ett stöd till regionerna i försörjningsberedskapen. Med på listan finns bland annat smärtstillande läkemedel, antibiotika och läkemedel mot infektioner. Även systemiska hormonpreparat och läkemedel mot tumörer finns med.

Lista över kritiska läkemedel inte heltäckande

Socialstyrelsen påpekar i sin rapport att listan inte är heltäckande. De läkemedel som finns med är endast de som används på sjukhus och inom prehospital vård som till exempel ambulanssjukvård. Läkemedel som förskrivs på recept inom öppenvården omfattas således inte. Läkemedel som klassas som kritiska inom den prehospitala vården är bland annat adrenalin, morfin och naloxon.

Enligt myndigheten råder det inte någon befintlig brist på de läkemedel som finns på listan.

Socialstyrelsen har själv har inte gjort kliniska bedömningar av respektive läkemedel. Det som ligger till grund för sammanställningen är i stället redan befintliga listor över kritiska läkemedel som ett antal regioner har tagit fram. Enligt myndigheten har detta varit det mest effektiva tillvägagångssättet utifrån den begränsade tiden för uppdraget.

Jämför med Finland

I sin rapport jämför Socialstyrelsen Sveriges arbete med Finlands. Där tar läkemedelsmyndigheten Fimea fram listor med läkemedel utifrån en särskild lag om lagringsskyldighet. Denna lista uppdaterades 2021 och är mer omfattande än Sveriges lista då den innehåller 1 300 läkemedel.