Annons
Överdosmotgiftet naloxon kan bli receptfritt
Opioidantidoten naloxon ges främst som nässpray. (Här i form av läkemedlet Narcan som bland annat används i USA.) Foto: Adapt Pharma.

Överdosmotgiftet naloxon kan bli receptfritt

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utreder möjligheterna att ge naloxon en OTC-klassificering.

20 apr 2022, kl 10:43
0

Annons

I hopp om att minska narkotikadödligheten i Sverige har regeringen under de senaste åren infört flera insatser för att öka tillgängligheten av överdosmotgiftet naloxon. Men trots detta har alla som behöver inte haft tillgång till läkemedlet.

I juni 2021 fick därför Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ytterligare öka tillgängligheten till naloxon. I en första delredovisning av uppdraget uppger myndigheten nu att den tillsammans med Läkemedelsverket utreder om en så kallad ”over the counter”-klassificering, OTC, skulle vara möjlig. En sådan klassificering skulle innebära att läkemedlet kan säljas receptfritt.

Livräddande motgift

Läkemedlet naloxon är en snabbverkande opioidantagonist som finns i form av nässpray. Den häver effekten av opioider och fungerar därför som ett livräddande motgift vid potentiellt livshotande opioidöverdoser.

Några av insatserna för att öka tillgängligheten till naloxon infördes 2018. Då blev det möjligt att dela ut läkemedlet direkt på en mottagning, räddningspersonal fick tillstånd att ge det i väntan på ambulans och sjuksköterskor fick rätt att förskriva det.

Året därpå uppdaterade Socialstyrelsen också de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende till rådet att samtliga regioner bör erbjuda ett naloxonprogram. Ett sådant program, som numera finns i alla regioner, innebär att vården förskriver naloxon till personer som använder opioider och är i riskzonen för överdoser. Detta i kombination med utbildning om opioider, överdoser och hur läkemedlet ska användas.

Stort hinder att naloxon är recepbelagt

I den nu aktuella delredovisningen har Socialstyrelsen haft dialoger och samtal med berörda aktörer inom området. Enligt myndigheten har majoriteten av dessa nämnt att ett stort hinder för tillgängligheten till naloxon är att det är receptbelagt.

Enligt de berörda aktörerna skulle en OTC-klassificering tillgängliggöra naloxon till en markant bredare målgrupp än i dag. Några av de grupper som nämns som viktiga att tillgängliggöra naloxon för är till exempel anhöriga, anställda inom socialtjänst samt ideellt engagerade.

Socialstyrelsen har bedömt frågan om klassificeringen som högt prioriterad, och har därför bett Läkemedelsverket om hjälp att utreda den. Samarbetet kommer att ske inom ramen för det aktuella regeringsuppdraget.

Utredningen om OTC-klassificeringen beräknas av Läkemedelsverket vara klar till sommaren 2022. Socialstyrelsens nästa delredovisning ska vara klar den 31 mars 2023 och en slutrapport av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2024.