Annons
Ska snabba på naloxon mot överdoser

Ska snabba på naloxon mot överdoser

Fortfarande nås inte alla som skulle behöva ha naloxon i beredskap mot överdoser. Socialstyrelsen undersöker nu varför och ska föreslå fortsatta åtgärder.

24 sep 2021, kl 08:48
0

Annons

Läkemedlet naloxon är ett verktyg som regeringen sätter sitt hopp till i ansträngningarna att få ned den höga svenska narkotikadödligheten. Men trots olika insatser under flera år är tillgängligheten till naloxon ännu ojämn över landet. Alla som skulle behöva har fortfarande inte tillgång till läkemedlet. Vissa personer tackar också nej. Och en region har ännu inte startat något så kallat naloxonprogram.

Naloxon kan rädda liv

I en uppföljningsrapport i våras konstaterade Socialstyrelsen att verksamheten fortfarande i viss mån är ”trevande”. Och i somras fick myndigheten ett nytt regeringsuppdrag att ytterligare öka tillgängligheten till naloxon.

– Det finns en positiv ambition runt om i landet. Men dels kom pandemin emellan och dels kan det finnas andra hinder. Vi vill titta på vilka hinder det kan vara och om det behövs ytterligare insatser för att stödja arbetet med att göra naloxon mer tillgängligt, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen och ansvarig för myndighetens arbete med det senaste regeringsuppdraget.

Naloxon är en snabbverkande opioidantagonist som finns i form av nässpray. Den häver effekten av opioider och fungerar därför som ett livräddande motgift vid potentiellt livshotande opioidöverdoser.

Naloxonprogram växer fram

Under 2018 trädde flera nya regler om naloxon i kraft. Det blev då möjligt att dela ut läkemedlet direkt på en mottagning, räddningspersonal fick tillstånd att ge naloxon i väntan på ambulans och sjuksköterskor fick rätt att förskriva det.

Året därpå uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Sedan dess säger riktlinjerna, som Läkemedelsvärlden rapporterat, att samtliga regioner bör erbjuda naloxonprogram. I ett sådant program förskriver vården naloxon till personer som använder opioider och är i riskzonen för överdoser. Detta kombineras med utbildning om opioider, överdoser och hur läkemedlet ska användas.

Vissa regioner var tidigt ute med naloxonprogram medan andra var långsammare i starten. I början av 2021 hade 18 av 21 regioner startat. Under året har sedan även Sörmland och Västmanland satt i gång.

Vissa tackar nej

Nu återstår bara Region Dalarna, som planerar att starta vid årsskiftet 2021-2022. Det skriver Linn Andersson, avdelningschef vid beroendecentrum på Falu lasarett, i ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden. Hon berättar att Region Dalarna planerar att starta en sprututbytesverksamhet vid infektionsmottagningen kring årsskiftet. Denna sprututbytesverksamhet ska också förskriva naloxon.

Dock framhåller hon att det inte synts något intresse för att få läkemedlet i regionen: ”Vi upplever ingen efterfrågan av naloxon i Dalarna och de få gånger det efterfrågats så har patienten fått det.”

Just de berörda personernas egen inställning till att få naloxon är ett av de områden som Socialstyrelsen ska studera i det nya uppdraget. Några regioner har rapporterat att patienter är tveksamma till att ta emot naloxon av rädsla för att väcka ogrundade misstankar om att man planerar att överdosera.

– Vi ska titta på om det finns faktorer som kan göra att enskilda inte vill ta emot naloxon, säger Maria Hilberth på Socialstyrelsen.

Ska samverka med flera myndigheter

Ytterligare ett problemområde är Kriminalvården där arbetet med att tillhandahålla naloxon tillsammans med utbildning inte kommit i gång ännu. Att undersöka vilket ytterligare stöd som kan behövas där ingår också i Socialstyrelsens uppdrag.

Andra frågor som ska belysas är om det behövs fler utbildningsinsatser och om andra yrkesgrupper skulle kunna få ge läkemedlet. Polisen har visat intresse och är en av flera myndigheter som Socialstyrelsen ska samverka med i regeringsuppdraget. Uppdraget ska redovisas senast sista mars 2022.