EMA frågar unga om läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten genomför just nu en undersökning om barn och ungdomars uppfattning om läkemedel och att delta i studier.

4 Maj 2015, kl 09:28
0

Myndigheten har gått ut med en enkät till samtliga medlemmar i EU. Syftet med enkäten som finns på Läkemedelsverkets hemsida är att bättre kunna anpassa läkemedel och läkemedelsutveckling till barns och ungdomars behov.

Enkäten som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 10-18 år består av två delar, ena delen främst om vad man tycker om att använda läkemedel, den andra vad barn och ungdomar skulle tycka om att delta i en kliniska prövning.

Enkäten vänder sig både till friska och barn/ungdomar med sjukdomar.
Insamlandet pågår under maj månad.