Ranaa Akkawi El Edelbi, apotekare och redaktör på Centrala ePed-redaktionen.
”Det är viktigt att föräldrar får rätt information”
Ranaa Akkawi El Edelbi.

”Det är viktigt att föräldrar får rätt information”

ePed sprider information om hantering av barnläkemedel inom hälso- och sjukvård och nu även i hemmet.

20 dec 2021, kl 08:26
0

Annons

Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen, som arbetar med att sprida kunskap om hantering av cytostatika i hemmet, vinner pris för Bästa patientinformation 2021. E-ped, som står för erfarenhet- och evidensbaserad databas för barnläkemedel, fungerar som ett beslutsstöd för dem som utför läkemedelsbehandling med olika substanser och beredningsformer till barn som vårdas inom hälso- och sjukvård.

Läkemedelvärlden ställde fem frågor till apotekaren Ranaa Akkawi El Edelbi, som är en av pristagarna.

Grattis till priset för Bästa patientinformation 2021. Hur känns det?

– Tack det känns helt fantastiskt och också unikt. Det här var första gången som något annat än ett läkemedelsföretag fick det här priset. Det känns kul att även andra uppmärksammas.

Berätta om ert arbete, hur har ni gjort?

– Bakgrunden till att vi startade var att vi såg att det inte fanns så mycket information om den läkemedelshantering för barn som sker utanför sjukhus, alltså i hemmet när barn behandlas med cytostatika. Så vi startade ett forskningsprojekt för att identifiera vilka risker som finns med denna läkemedelshantering. Vi tränande patienter och anhöriga i hur man skulle hantera bland annat sprutor och försedda dem med utrustning. Utifrån detta, samt föräldrar önskemål, tog vi sedan fram information både skriftligt och på video. Informationen finns på sex olika språk.

Varför är det här viktigt?

– Tidigare, innan apoteksmonopolet avskaffades 2009, var apoteket ansvariga för att hantera orala suspentioner. I dag är föräldrarna ansvariga utan att bli försedda med praktisk träning, rätt utrustning och rätt information. Därför var det viktigt att ta fram det här materialet för dem.

Vad är det som är speciellt med läkemedel för barn?

– Vi vet att det, många gånger, saknas barnanpassade beredningsformer för läkemedel. Det är svårt att avgöra en rimlig dos för ett barn eftersom det är så många faktorer som avgör. Det kan vara väldigt stor viktskillnad mellan barn och sedan spelar också till exempel mognad, ämnesomsättning, och ärftliga faktorer in. Därför blir det extra svårt när det gäller barn.

Hur jobbar ni vidare nu?

– I nuläget gäller vår information endast cellgifter. Nu hoppas vi på att vi kan ta fram information även för andra högriskläkemedel som hanteras i hemmet. Vi hoppas också att vi ska kunna samarbeta med andra aktörer som till exempel apotek för att få en så säker hantering av läkemedel som möjligt. Att känna till riskerna är en början till att förändra.