Hem Taggar Barnläkemedel

Tag: Barnläkemedel

”Det är viktigt att föräldrar får rätt information”

ePed sprider information om hantering av barnläkemedel inom hälso- och sjukvård och nu även i hemmet.
20 dec 2021, kl 08:26

EU-forskare prövar barnläkemedel

Fyra sameuropeiska kliniska studier om barnläkemedel startas nu i Sverige och en rad andra EU-länder tack vare en miljardsatsning.
6 maj 2019, kl 14:33

Nya USA-regler kan ge fler läkemedel mot barncancer

Lagändringar och särskilda satsningar i USA väntas få fler företag att utveckla läkemedel mot barncancer.
8 nov 2018, kl 14:35

Brexit försenar plan för barnläkemedel

För att få fram fler nya läkemedel till barn har EMA och EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan. Men flera åtgärder riskerar att försenas på grund av Brexit.
8 okt 2018, kl 06:10

Så ska barnläkemedel hanteras säkrare

Systematiskt arbete och kunskap om "best practice" ska få ned riskerna vid beredning och iordningställande av läkemedel för barn.
21 mar 2018, kl 09:00

Precisionsläkemedel för barn ska tas fram

Uppsalaforskare har fått 7,5 miljoner för att skapa nya läkemedel för barn med bland annat cancer.
20 nov 2017, kl 09:15

Kostnadsfria läkemedel för barn ska utvärderas

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka resultatet av reformen, bland annat om förskrivningarna har ökat.
15 aug 2017, kl 10:23

Säkrare hantering av läkemedel för barn

För att höja säkerheten kring läkemedel för barn har Läkemedelsverket tagit fram ett nytt kunskapsdokument.
21 apr 2017, kl 06:00

Barn fick tio gånger för hög dos morfin

Ett barn som vårdades på en barnmedicinsk avdelning på Skånes universitetssjukhus i augusti i år, fick en tio gånger för hög dos av morfin. Orsaken var en förväxling mellan milligram och milliliter.
4 nov 2016, kl 09:00

Otillräcklig kunskap om barns läkemedel

En statusrapport som Läkemedelsverket nyss lämnat in till regeringen pekar på stora kunskapsluckor när det gäller barns läkemedelsanvändning.
26 okt 2016, kl 10:53

Smaksatt läkemedel väntas minska dödstal

Bättre prognos för barn med tuberkulos väntas när läkemedel smaksatt med frukt blir tillgängligt.
2 dec 2015, kl 12:17

Fler unga använder adhd-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar på en ökad användning av adhd-medicinering till barn, framförallt bland pojkar.
20 maj 2015, kl 11:29

EMA frågar unga om läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten genomför just nu en undersökning om barn och ungdomars uppfattning om läkemedel och att delta i studier.
4 maj 2015, kl 09:28

Psoriasisbehandling godkänd även för barn

Ny möjlighet att behandla barn med svår plackpsoriasis.
8 apr 2015, kl 09:46

Gratis barnläkemedel från årsskiftet

I regeringens tilläggsbudget framgår att kostnadsfria läkemedel till barn införs 1 januari 2016.
1 apr 2015, kl 11:58

J&J förklarar sig skyldiga om förorenade läkemedel

Johnson & Johnson erkänner att man har sålt läkemedel till barn som varit kontaminerat med metallpartiklar.
13 mar 2015, kl 10:53