Annons

Dubbelt så hög risk för stroke hos metabola män

Män med metabola syndromet, men utan diabetes eller kardiovaskulär sjukdom, har fördubblad risk att drabbas av stroke. Det visar en studie i Finland.

8 mar 2006, kl 14:05
0

I en populationsbaserad studie har en grupp finländska forskare undersökt sambandet mellan det metabola syndromet och stroke. De använde dels WHO:s (World Health Organization) definition av syndromet och dels NCEP:s (National Cholesterol Education Program). Totalt 1131 män utan tidigare kardiovaskulär sjukdom, stroke eller diabetes ingick. Personerna följdes i genomsnitt 14,3 år.

Totalt 187 män eller 14,8 procent hade det metabola syndromet enligt WHO:s definition i början av uppföljningsperioden, varav 114 män uppfyllde NCEP:s kriterier. Under perioden inträffade 65 fall av stroke varav 47 var ischemisk stroke.

Efter justering för faktorer som rökning, alkoholvanor och ärftliga faktorer uppskattades risken för männen med metabolt syndrom fördubblad. Forskarna menar att nästa studie bör inriktas på hur man förebygger det metabola syndromet.