Annons

Dexamfetamin förbättrar behandling efter stroke

Med läkemedlet dexamfetamin kan strokepatienter med stora hjärnskador rehabiliteras snabbare. Det visas i en avhandling från Karolinska Institutet.

17 dec 2003, kl 12:24
0

Annons

Nu finns det hopp om en ny behandlingsstrategi för patienter med stora hjärnskador efter stroke. Ett flertal nyligen publicerade studier har gjorts där patienter har fått läkemedlet dexamfetamin under den första veckan efter insjuknandet, dels enbart och dels i kombination med sjukgymnastik. Forskningen har bedrivits på neurologiska kliniken på Karolinska sjukhuset och resultaten presenteras i en avhandling av Louise Martinsson.

Även om studierna är förhållandevis små är resultaten lovande. Patienter som fick dexamfetamin efter insjuknandet återhämtade sig fortare under själva behandlingstiden än patienter som fick placebo. Vidare såg man att dexamfetaminet möjliggjorde sjukgymnastisk behandling för de patienter som var vakenhetssänkta och som utan amfetaminet hade svårt att delta aktivt i sin träning.

Verkningsmekanismen är okänd men troligtvis är det amfetaminets förmåga att påverka nivåerna av olika neurotransmittorer i hjärnan, främst noradrenalin, som ligger bakom återhämtningen.

Mycket forskning på området återstår dock innan behandlingen kan användas annat än i forskningssyfte. Det måste bekräftas att amfetaminet är säkert att använda ur biverkningssynpunkt. För närvarande pågår ett flertal studier internationellt, där effekten av dexamfetamin i kombination med sjukgymnastik undersöks.