Annons

Skräddarsydd dosering effektivt vid bröstcancer

Genom skräddarsydd cellgiftsdos till varje patient kan behandlingen av bröstcancer förbättras avsevärt. Det visar Uppsalaforskaren Henrik Lindman i sin doktorsavhandling.

16 dec 2003, kl 18:32
0

I ett nordiskt samarbetsprojekt behandlades 525 kvinnor med bröstcancer med hög risk för återfall. Hälften av patienterna fick nio doser av skräddarsydd behandling medan den andra hälften fick högdosbehandling med benmärgstransplantation efter tre standarddoserade cellgiftskurer. De patienter som fick skräddarsydd behandling fick i mindre grad återfall av bröstcancern (28 procent jämfört med 37 procent efter tre år).

Det visar Henrik Lindman i sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet.

I två andra studier behandlades 26 respektive 44 patienter med spridd bröstcancer. Även här var behandlingseffekten god jämfört med tidigare erfarenheter (81 procent respektive 63 procent fick en kraftfull tumörminskning). De kvinnor som klarade de högsta doserna hade inte flera generella biverkningar än de som blev inställda på de lägre doserna.

Om metodens fördelar jämfört med standardbehandling kan verifieras i den uppföljande studie som nyligen genomförts på drygt 1 500 patienter i Sverige och Danmark, kan det enligt Henrik Lindman betyda en genomgripande förändring inom behandlingen av cancer som sträcker sig långt utanför bröstcancerområdet. En uppenbar fördel med metoden, förutom färre biverkningar och minskad risk för underdosering, är att den skulle kunna ge bättre möjlighet att avgöra värdet av nya cellgifter eftersom man med skräddarsydd dosering sannolikt kan undvika felaktiga doseringar i en högre utsträckning än tidigare.