Annons

Cochrane bedömer Avastin likvärdigt

Ögonbehandling med det betydligt billigare Avastin innebär inte fler allvarliga biverkningar än dyrare Lucentis enligt en oberoende studie.

15 sep 2014, kl 10:10
0

Annons

Det är det oberoende institutet Cochrane Collaboration som efter en analys dragit slutsatsen att beslutet i många länder att använda Lucentis istället för Avastin vid behandling av åldersrelaterad makuladegeneration inte har något stöd i aktuell forskning. Institutets slutsats är att hälsopolitiken i många länder gynnar en betydligt dyrare behandling som det inte finns evidens för.

Det har under många år varit en minst sagt hård debatt, även i Sverige, om huruvida cancerläkemedlet Avastin som inte är godkänt för ögonbehandlingen kan användas istället för godkända Lucentis för behandling av ögonsjukdomen.

Cochranes slutsats efter att ha analyserat nio kliniska prövningar – inklusive tre opublicerade, är att säkerheten för Avastin vid användning av våt AMD är jämförbar med Lucentis, med undantag för en högre frekvens av gastrointestinala besvär.