Annons

Lyckat med tidig ms-behandling

Patienter med ms som fått behandling med antikroppen natalizumab under fem år mår bättre än innan behandlingsstart enligt en ny studie.

15 sep 2014, kl 08:43
0

Det är forskning baserad på uppgifter från det svenska ms-registret som ligger till grund för den så kallade Imse-studien. Den inleddes 2006 på initiativ av Karolinska institutet för att utvärdera effekterna av läkemedlet Tysabri, natalizumab, som då var nytt på marknaden.
 
Imse-registret består i dag av uppgifter om 2 445 ms-patienter som följts upp. Den aktuella studien, som presenterades som en poster på en pågående internationell ms-kongress i Boston, visade att patienter som behandlats med natalizumab mådde bättre än innan behandlingsstart.
 
Deras tillstånd mättes bland annat enligt den så kallade EDSS-skalan som är ett mått på ms-patienters funktionsnedsättning och SDTM-skalan som mäter den kognitiva förmågan. 
 
Resultaten pekar också på att ju tidigare i sjukdomsförloppet som behandling satts in desto bättre effekt har den. En jämförelse mellan patienter som fått natalizumab 2006-2007 och patienter som fick det 2008-2009 visar att effekten var betydligt bättre i den senare gruppen vilket forskarna förklarar med att de fått behandling tidigare.