MS-läkemedel får tidigare nekad subvention
De nya genterapierna är godkända för behandling av patienter med Skelleftesjukan i stadierna 1 och 2.

MS-läkemedel får tidigare nekad subvention

TLV som tidigare avslagit subvention för MS-läkemedlet Fampyra tar nu in det i läkemedelsförmånen.

1 nov 2018, kl 09:39
0

Annons

Fampyra (fampridin) är en depottablett som kan hjälpa vissa MS-patienter genom att motverka den försämring av gångförmågan som sjukdomen ofta leder till. Läkemedlet godkändes 2011 och är det enda som är godkänt just för att förbättra gångförmågan vid MS.

Fampyra är en kaliumkanalblockerare som förbättrar impulsöverföringen i skadade nervfibrer.

Både 2012 och 2014 sade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nej till att låta preparatet ingå i läkemedelsförmånen. Skälet var att det fanns för lite data som visade hur stor nytta patienterna hade av läkemedlet och att företagets begärda pris i förhållande till detta inte sågs som rimligt.

Fram till för ett år sedan fanns också en lagerberedning av ett liknande läkemedel, Aminopyridin APL, att tillgå inom förmånen. Men i slutet av 2017 avslog dock Läkemedelsverket en ansökan från tillverkaren om så kallad rikslicens för denna lagerberedning eftersom det inte ansågs bevisat att vården hade ett särskilt behov av den.

Strax därefter sänkte företaget Biogen som marknadsför Fampyra priset på sitt läkemedel med cirka 58 procent. Och nu gör alltså TLV en annorlunda bedömning av balansen mellan patientnytta och läkemedelskostnad.

TLV anser visserligen fortfarande att det råder hög osäkerhet om hur mycket Fampyra påverkar behovet av andra vårdinsatser och därmed vårdkostnaderna. Det handlar ju om symtombehandling och inte om ett läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet. Men anser nu ändå att det finns en rimligt förhållande mellan nyttan av läkemedlet och det begärda priset.

Fampyra ingår i läkemedelsförmånen från och med 26 oktober.