Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk

Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk

Vårdpersonal och patienter uppmärksammas på ökad hudcancerrisk vid behandling med hydroklortiazid.

1 nov 2018, kl 10:15
0

Nya studier tyder på en ökad risk för de två hudcancerformerna basalcellscancer och skivepitelcancer hos patienter som behandlas med läkemedel som innehåller substansen hydroklortiazid. Vid långtidsbehandling syntes i dessa studier en flerdubbling av risken för dessa sjukdomar. Läkemedelsverket uppmanar nu sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar hos patienter som behandlas med sådana läkemedel, och se över behandlingen hos patienter som har haft hudcancer.

Patienter som använder sådana läkemedel uppmanas samtidigt att vara försiktiga med solexponering och att kontrollera huden regelbundet.

Hydroklortiazider är vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, olika typer av ödem och hjärtsvikt, antingen som monoterapi eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel. De kan öka känsligheten för UV-ljus vilket är en möjlig förklaring till det observerade sambandet med ökad hudcancerrisk. Det finns ett 30-tal läkemedel på den svenska marknaden med hydroklortiazid.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har efter de nya forskningsresultaten rekommenderat att produktinformationen för läkemedel som innehåller hydroklortiazid uppdateras.