Annons

Klart om centrum för prövningar

Regeringen har beslutat att centrumet får en budget på 50 miljoner kronor per år. Start redan i november.

12 sep 2014, kl 11:32
0

Annons
Regeringens beslut att inrätta ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier grundar sig på ett av förslagen i Ingrid Petersons utredning Starka tillsammans. Men istället för att som i hennes förslag inrätta en helt ny myndighet, blir det i stället en funktion under Vetenskapsrådet.
 
Centrumet, som fysiskt kommer att ligga i Göteborg, får en budget på 50 miljoner kronor per år. Det ska styras av en kommitté som utses av regeringen efter ett förslag från Vetenskapsrådet, SKL, och ett antal branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och privata vårdgivare.
 
Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska förberedelserna för att dra i gång verksamheten starta genast och planen är att det ska stå klart redan den 1 november i år.
 
Ingrid Peterson presenterade flera förslag för att förbättra klimatet för den kliniska forskningen i Sverige och troligen kommer flera av dessa att införas succesivt.
– Det är lite olika karaktär på förslagen och för vissa, som förslaget om att inrätta en gemensam etikprövningsnämnd, kan det krävas en proposition, säger Elin Allard på socialdepartementet.
 
Beslutet fattades på torsdagens regeringssammanträde som var det sista innan valet.