Gästblogg

Se upp med doktorns “Obs” på receptet

Doktorn kan skriva ”Obs” på ett recept för att slippa riskera samtal från farmacevt. Med ”Obs” på receptet kan doktorn skriva off-label eller indikationsglida och behöver inte tala om diagnos eller förskrivningsorsak....
5
8 Okt 2015, kl 09:50

Dags för dialog om arbetssätt och ansvar

Jag sitter och funderar. Det måste vara oerhört frustrerande att expediera läkemedel till en kund med många samtidiga läkemedelsbehandlingar. Många olika recept på ibland samma läkemedel. Oklart om ett giltigt recept fortfarande...
4
24 Sep 2015, kl 06:26

Viktigt att optimera nyttan av läkemedel

Utmaningarna i framtidens vård är flera och komplexa. Vi står inför en åldrande befolkning, skenande vårdkostnader, svårigheter att uppnå jämlik vård och att även i framtiden kunna tillhandahålla nya behandlingar till våra...
14 Sep 2015, kl 11:19

Så får vi vårdkedjan att hålla bättre

Jag heter Andrea Bengtsson och har precis tagit examen från apotekarprogrammet vid Uppsala universitet. Under hösten kommer jag att gästblogga här på Läkemedelsvärlden.se och dela med mig av tankar och funderingar som...
7 Sep 2015, kl 15:26

Apoteksmarknaden i Sverige – ett IT-äventyr

Apotekssverige har ett komplicerat IT-läge som förutom att det kräver upplärningstid för de anställda knäcker apoteksentreprenörer, är helt beroende av apoteksaktörers betalningsvilja för IT-utveckling och fordrar extrem vaksamhet från IT-myndighet. I den...
1
2 Sep 2015, kl 15:04

Personcentrerad farmaci “nästa grej”?

Vården idag ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vårdskador, samt händelser som kunde ha orsakat vårdskador, ska utredas...
3
1 Sep 2015, kl 10:50

Alltför många luras att köpa bluffpiller

Jag ringer upp ett företag som säljer ett kosttillskott som påstås lindra och bota stress. Jag frågar vad de har för studier för att backa upp sina påståenden. Det är tyst en...
4
27 Aug 2015, kl 09:54

Patienten glöms bort i utbytesystemet

Mitt i sommarstiltjen skrek kvällstidningen ut ”fick fel medicin på apotek – hamnade på sjukhus”. Istället för att få furosemid som receptet gällde fick kunden glibenklamid på apoteket. Efter att ha tagit...
3
18 Aug 2015, kl 10:58

Mycket har utretts, men inte det viktigaste

I dagarna går remisstiden ut för slutbetänkandet av Läkemedels- och apoteksutredningen. En utredning som tillsattes i juni 2011 för att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar...
16 Jun 2015, kl 10:37

Vikten av att engagera sig

Jag har nu knappt en månad kvar av min apotekspraktik vilket innebär att jag inom kort är färdigutbildad och klar legitimerad apotekare. Fem års studier är till ända och jag ska gå...
11 Jun 2015, kl 08:34

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Läkemedel kan göra nytta men kan också skada. Balansen är positiv om läkemedel används som avsett men risken för skada kan snabbt ta överhanden vid felaktig användning. Var och hur läkemedel säljs...
28 Maj 2015, kl 08:18

Apoteksindikatorer mottogs med kalla handen

Jag ogillar när apoteksfolk slår ifrån sig när de hör ordet apoteksindikatorer. Kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet på apotek handlar om mått, som bland annat speglar krav som ställs i lagar, förordningar och...
19 Maj 2015, kl 08:32

Apple och ResearchKit ger forskningen en rejäl spark i baken

Apple är It-företaget som tjänar sjukt mycket pengar. Första kvartalet 2015 var nettovinsten 13,6 miljarder dollar, motsvarande ungefär 117 miljarder svenska kronor. Det kan jämföras med Astrazeneca som för årets första kvartal...
7 Maj 2015, kl 08:45

Den obetalda praktiken

För att få sin apotekarlegitimation av Socialstyrelsen avslutas apotekarutbildningen med en sex månaders lång praktik på apotek. Innan omregleringen av apoteksmarknaden fick man under dessa månader lön likt läkarnas AT-tjänst. Det var...
1
28 Apr 2015, kl 08:05

Gemensam agenda för life science

En nationell departementsöverskridande strategi för life science är en av de frågor som står högt på Apotekarsocietetens agenda. Med den samlade kompetensen från alla de olika professioner inom läkemedelsområdet som vi samlar...
23 Apr 2015, kl 08:01

Det våras för allergenerna

Mastcellen opererar vid gränsytorna mot vår omvärld. De finns rikligt i hud, lungor och mag-tarmkanal och tillhör vårt frontlinjeförsvar mot inkräktare. Mastceller reagerar momentant mot allergener genom att frisätta mediatorer som histamin,...
9 Apr 2015, kl 09:25