Annons

Dags för professionerna att börja samarbeta

8 mar 2016, kl 10:24
0

Annons
Karin Meyer
Vd Apotekarsocieteten

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Det talas mycket om utmaningarna i framtidens vård mot bakgrund av en allt mer åldrande befolkning och stigande vårdkostnader. Inom läkemedelsområdet ser vi intressanta forskningsframgångar inom en rad områden och framtidens läkemedel kommer med all säkerhet bidra till en ytterligare ökad livslängd och möjlighet till längre tid i arbetslivet.

För att vi ska uppnå målsättningen att vara ett land där vi kan tillhandahålla nya innovativa läkemedel till vår befolkning krävs insatser inom området. Redan i dag har Sverige halkat efter och jämfört med flera andra länder tar det längre tid för Sverige att introducera nya läkemedel och optimera läkemedelsanvändningen. Än har vi tid att förändra och förbättra, och ett uppenbart sätt är att öka teamarbetet och samverkan mellan vårdprofessioner.

Det har genomförts flera utredningar inom läkemedelsanvändningsområdet under senare år och alla är överens om att man genom en bättre läkemedelsanvändning kan uppnå bättre och mer jämlik hälsa som ger större samhällsnytta. Det finns en stor outnyttjad potential genom ett ökat samarbete mellan vårdprofessioner – vilket måste ses som ett relativt enkelt sätt att åstadkomma en bättre läkemedelsanvändning. Det är dags att sluta utreda och börja implementera den kunskap och forskning som finns inom området och tillämpa denna kunskap i praktiken.

Kunskapsutvecklingen hos vårdens yrkesgrupper, den tekniska utvecklingen samt kunskapen och erfarenheter från patienter ökar i snabb takt, men det är först när dessa kopplas samman som vi kan få den fulla effekten. Om man tillåter sig att jämföra läkemedelsanvändning med läkemedelsutveckling så kan nämnas att det inom läkemedelsutveckling länge har varit naturligt att ha ett mycket nära samarbete mellan organisationer och professioner. Det har helt enkelt varit av avgörande betydelse för att kunna hantera och få ut den största nyttan av den snabba tekniska och forskningsmässiga utvecklingen inom området. Ingenjörer, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, hälsoekonomer, statistiker, farmacevter, läkare och sjuksköterskor arbetar i team för att nå bästa resultat. Ofta i samarbeten med universitet, institut och vård.

Sverige ligger knappast i topp vad gäller patientcentrerad vård, och internationella jämförelser från länder som ligger långt framme kan vara på sin plats. Initiativ till teamarbete och patientcentrerad vård och läkemedelsbehandling har tagits i vissa regioner och verksamhetsområden, men det behövs tydligare direktiv för att implementeringen ska få full effekt. Exempelvis bör landsting och apotek ges i uppdrag att gemensamt utforma patientcentrerade processer och utveckling av de team som behövs för att stödja patienten för en ökad läkemedelsnytta. Även grundutbildningarna bör ses över och ha en högre grad av interaktion och samverkan mellan de olika utbildningarna för att teamarbete ska bli ett naturligt inslag.

Än har vi tid att förändra och förbättra, men implementeringen måste ta fart.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här