Det mest intressanta lyfts inte fram

26 nov 2015, kl 11:23
2

Annons
Mikael Hoffmann
Läkare, chef för stiftelsen Nepi

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Jag läser regeringens direktiv till den nya apoteksutredningen ”Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, Dir. 2015:118”. Det som slår mig är hur olika intressenter och mediekanaler lyfter fram det som ses som mest positivt utifrån deras perspektiv, men hur nästan ingen lägger en enkel länk direkt till direktivet.

Varför är det så? Är det så enkelt att ett informationsövertag innebär en möjlighet att styra en debatt? Eller är det bara slentrian? Hur som helst så är i mitt tycke det mest intressanta i direktivet inte det som rapporterats utan det som inte rapporterats.

Så varför inte själv läsa sammanfattningen på 325 ord och sedan gå direkt till sidorna 15-16 i direktiven som handlar om ”Apotekens roll när det gäller bättre läkemedelsanvändning”. Där skriver regeringen att apoteksaktörerna länge har ”efterfrågat utökad statlig ersättning för de farmaceutiska tjänster som apoteken tillhandahåller.” Men fortsätter att ”om landstingen anser att vissa enklare uppgifter med fördel kan utföras på apotek i stället för inom hälso- och sjukvården och således vill betala apoteken för dessa tjänster, står det dem fritt att göra det.” Tillsammans med att regeringen på sidan 26 skriver att ”utredaren ska inte … lämna förslag som innebär att handelsmarginalen utökas eller lämna andra förslag som netto medför utgiftsökningar för det offentliga” innebär det en tydlig begränsning för utredaren.

Direktiven beskriver också hur viktigt regeringen anser det är att utreda vilka krav som behöver ställas på apoteken för att utökade apotekstjänster ska kunna integreras i vårdkedjan. Det gäller sådant som ”krav på remittering, journalföring och återkoppling till vården.”

Slutsats av utredningsdirektiven? Ska vi inom överskådlig tid ha nya farmaceutiska tjänster som ersätts så behöver enskilda apoteksaktörer finna former att samverka lokalt med hälso- och sjukvården kring dessa. Förslag som också är så pass väl förankrade i behov och nytta sett ur vårdens perspektiv att de också kan börja ersättas i mindre skala och tjäna som goda exempel för fortsatt utveckling.

Sådant kan man också läsa i regeringens direktiv till den nya apoteksutredningen. Denna blogg har förresten lika många ord som sammanfattningen till direktiven. Orkade du läsa hit så orkar du läsa sammanfattningen själv också.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bra Mikael. Vi har en del uppföljningar på gång i ungefär i denna riktning, håll utkik på Svensk Farmaci nästa vecka. Läser inte så fort, vettu 😉

  2. Håller med dig i dina slutsatser. Jag tycker att man får intrycket av att det är jättebra med farmaceutiska tjänster på apotek men man är inte beredd att betala för dem. Tråkigt, för jag tror att det kommer leda till att apoteksaktörerna kommer att känna sig tvungna att konkurrera ännu mer med kedjor som Life och Kicks för att överleva.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här