Gästblogg

Norge är bättre än Sverige på gratis läkemedel till fattiga

Läkemedelsbehandling är den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso- och sjukvården globalt. I både Norge och Sverige är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika...
22 jan 2015, kl 09:26

Ministern måste stoppa antroposofiska läkemedel

Jag hoppas att det är vår nya sjukvårdsminister Gabriel Wikströms okunskap om sjukvårdsområdet som lyser igenom när det ryktas att han vill inkludera antroposofiska läkemedel i svensk lagstiftning. Och därmed i princip...
8
14 jan 2015, kl 16:29

Nästa steg på läkemedelsområdet

Läkemedelsbehandling dras med tre stora problem. Läkemedel sätts in för sent, många seriösa användare når inte behandlingsmålet och stora grupper följer inte avsedd ordination (behandlas ej här). Alltför många sjukdomar upptäcks i...
8 jan 2015, kl 10:41

Med Australien som förebild

I mitt förra inlägg belyste jag skillnaden mellan Australien och Sverige gällande kliniska farmaceuters roll på sjukhus och hur mycket mer restriktiva man på svenska sjukhus är med att låta apotekare ta...
16 dec 2014, kl 09:57

IT i vården är bra, men hur ska vi arbeta med den?

Elektroniska enhetliga journaler, koppla kvalitetsregistren till journaler, apotek och förskrivare ska båda kunna se läkemedelsregistret. Listan kan göras hur lång som helst på olika exempel på hur IT används eller skulle kunna...
9 dec 2014, kl 10:13

Delat ansvar kräver delad avvikelsehantering

Plötsligt studsar jag till. På skärmen lyser rubriken ”Receptarie missade förskrivarfel”. Jo, jag förstår att Läkemedelsvärldens läsare i huvudsak är farmaceuter och inte läkare, sjuksköterskor med särskild förskrivningsrätt, barnmorskor, tandläkare eller tandhygienister...
1
2 dec 2014, kl 10:32

Dina upptäckter vid apoteksdisken kan göra skillnad

Tack för att ni uppskattat mitt tidigare blogginlägg – Hårresande exempel från apoteksdisken. Jag vet att exemplen också har använts i undervisningen på universitet, vilket jag förstås tycker är extra roligt. Här...
1
25 nov 2014, kl 09:25

Reflektion från andra sidan jorden

Sista året på apotekarprogrammet innefattar ett halvårs examensarbete samt ett halvårs praktik på apotek. Examensarbetet, även kallat ex-jobb, är en 30 högskolepoäng lång forskningsbaserad uppsats. Man får själv välja inom vilket område...
2
11 nov 2014, kl 10:08

Vad innehåller en forskarutbildning?

När jag påbörjade avhandlingsarbetet ”valdes” jag för att jag hade erfarenhet av att göra läkemedelsgenomgångar och var särskilt intresserad av läkemedelsrelaterade problem. Detta var uppgifter som skulle passa bra in i det...
4 nov 2014, kl 10:05

Handlingsplaner för svensk life science är ett spel för galleriet

I tisdags presenterade de tre organisationerna LIF, Swedish Medtech och Sweden Bio en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen är tänkt som ett första inspel till den rödgröna regeringens ”nyindustrialisering” av Sverige,...
28 okt 2014, kl 09:30

Vad händer i Göteborg?

Den 11 september kom ett pressmeddelande från regeringen att man fattat beslut om att inrätta ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier i Göteborg. Detta beslut fattades på det sista...
23 okt 2014, kl 09:27

Dags för en jämställdhetsdiskussion

Det finns statistik som visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner endast har minskat med 2 procent de senaste 20 åren trots att kvinnor utbildar sig i allt större utsträckning. Det...
1
9 okt 2014, kl 08:02

Att fylla 20 år

Det finns många viktiga händelser i ens liv. Att fylla 20 var väl inte den viktigaste men ändå något av en milstolpe vill jag minnas. Ur ett föräldraperspektiv är kanske det viktigare...
30 sep 2014, kl 09:52

Hårresande exempel från apoteksdisken

Efter några möten på apoteket, känner patienten ofta tillit och diskuterar saker de går och bär på. Här vill jag dela med mig ett litet axplock av vad jag träffat på vid...
4
24 sep 2014, kl 09:14

Försvinner apoteken?

E-handeln har under de senaste decennierna vuxit snabbt. Från CD-skivor och böcker omfattas numera alla varor och tjänster av nätet.  2013 växte e-handeln med 17 procent. Användarvänliga hemsidor, snabbare uppkoppling, flera ingångar...
17 sep 2014, kl 09:21

Undervisning om läkemedel kan höja intresset

Nu drar en ny termin igång på universitetens farmaciutbildningar. Man kan väl anta att vissa har lockats dit av de engagerade farmacistudenter och lärare som informerat om utbildningarna i gymnasieskolor runt om...
1
16 sep 2014, kl 09:00