Annons

IT i vården är bra, men hur ska vi arbeta med den?

9 dec 2014, kl 10:13
0

Birgitta Karpesjö
Kommunikationschef, Apotekarsocieteten

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Elektroniska enhetliga journaler, koppla kvalitetsregistren till journaler, apotek och förskrivare ska båda kunna se läkemedelsregistret. Listan kan göras hur lång som helst på olika exempel på hur IT används eller skulle kunna och hoppas kunna användas i vården och i kommunikation mellan olika vårdgivare och apotek. Flera projekt finns om hur system ska kopplas ihop och vem som ska ha behörighet till vad. Allt detta är bra, men ofta finns fokus på bara IT, det vill säga huvudsakligen teknik.

Att ordna saker tekniskt är ofta den lätta biten, även om det också är svårt och kräver mycket arbete. Att som människa/anställd tycka att om vi bara hade fungerande IT-system skulle allt bli så mycket bättre är också lätt. Då skulle vi på apotek kunna kommunicera med förskrivarna, behandlingar skulle kunna följas i kvalitetsregistren och ligga till grund för en bättre utvärdering av både nya och befintliga behandlingar, olika vårdformer skulle kunna ha tillgång till samma information och inga missar i överföringar mellan vårdformer skulle behöva göras. Även denna lista kan göras hur lång som helst, men…

Det finns ett stort MEN som glöms bort. Är de olika organisationer det berör införstådda med vad det innebär för dem? Är människorna som ska använda dessa system som hjälpmedel införstådda med vad det kräver av dem själva? Att arbetsprocesser behöver gås igenom och ändras. Att det krävs ett samarbete mellan olika delar av en kedja med olika huvudmän? Att inte bara titta till hur just min enhet vinner lite utan hur HELA KEDJAN vinner och inte minst PATIENTEN.

Det är nog här som den största utmaningen finns. Allting i naturen går mot minsta energi, så även vi människor, och förändring kräver energi. Inte bara energi till att ändra beteende utan också till att sätta sig in i en hel process och förstå min organisations och min som enskild individs roll i hela processen för att över huvud taget vara mottaglig för att bli positivt inställd till en förändring som påverkar mig och till att sedan som individ vilja genomföra den. Vinsten kommer oftast inte med en gång utan först efter ett tag. 

Nästa år kommer det att göras pilotprojekt med en samlad läkemedelslista. Måtte dessa ta med sig kunskap, inte bara om det tekniska utan även hur processen fungerar. Uppnår vi det vi ville för patienten? Följer flödet patientens väg i vården med de olika vårdformer som kan vara inblandande? Om pilotprojekten får med sig svar på de frågorna och med dessa svar öppnar för att titta över arbetssätt och fokusera på hur hela kedjan från förskrivare till användare kan hjälpas åt, då får vi ut det bästa av IT i vården.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här