Ministern måste stoppa antroposofiska läkemedel

14 jan 2015, kl 16:29
8

Annons
Fredrik Hed
Apotekare och frilansande medicinjournalist

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Jag hoppas att det är vår nya sjukvårdsminister Gabriel Wikströms okunskap om sjukvårdsområdet som lyser igenom när det ryktas att han vill inkludera antroposofiska läkemedel i svensk lagstiftning. Och därmed i princip godkänna dem och likställa dem med riktiga läkemedel. Han har svarat på kritiken, men det är inte helt tydligt vad regeringen avser göra.

Ett beslut att införliva antroposofiska läkemedel i svensk lagstiftning vore oklokt och direkt farligt för svenska patienter. När myndigheterna som arbetar med hälsa och sjukvård arbetar allt mer intensivt för att vården ska bli patientsäker, medicinskt och ekonomiskt effektiv, samt rättvis över hela landet, gör sjukvårdsministern tvärtom.

Läkemedel ska enligt lag vara säkra och effektiva. Därför görs vetenskapliga studier som ligger till grund för godkännande och användning. För antroposofiska läkemedel finns inte en tillstymmelse till studier som undersökt preparatens effekt och säkerhet på samma sätt som riktiga läkemedel. Även om lång tids användning av dem visar på få biverkningar. Men det har ju vanligt vatten också.

I Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i 2 kap. 1 § står det: "Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.". I propositionen 1993/94:149, som utgjorde förarbetet till lagen, går det att utläsa att det ur juridisk synvinkel innebär att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. 

När vi nu vid årsskiftet fick en ny patientlag kan det vara på sin plats att understryka att det ska vara BÅDE vetenskap OCH beprövad erfarenhet. Inte det ena eller det andra. 

Patienter med allvarliga, kroniska och livshotande sjukdomar, som cancer, litar på att behandlingen de får är dokumenterat effektiv och säker. Det är inte antroposofiska läkemedel. Patienterna får betala hela kostnaden själv för dessa läkemedel eftersom de inte heller omfattas av samhällets subvention. Företaget bakom de antroposofiska preparaten, Weleda, är inte med i Läkemedelsförsäkringen. De är inte med i Läkemedelsindustriföreningen och deltar inte i Fass-arbetet.

Om nu Gabriel Wikström vill införliva dessa läkemedel i svensk lagstiftning, vore det också rimligt att börja ställa krav på tillverkarna. 

Annars vattnas läkemedelsbegreppet ur och patientsäkerheten åsidosätts – tvärt emot många andra pågående arbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet. Och ordet kvacksalveri känns tyvärr än mer relevant att använda för att beskriva den antroposofiska verksamheten.

8 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Hur kan man vara så naiv att man litar på läkemedel som till 85% -95% utvärderas av läkemedelsindustrin?
  Världens mest korrupta industri! En industri som sysslar med massmord.
  Läs professor Götzshes bok Deadly medicine and organized crime. Kommer i svensk översättning i år (2015)

 2. Begreppet “läkemedel” är redan urholkat! Om vi nu helt ska utestänga antroposofiska medel från läkemedelsområdet – hur ska vi göra med de redan förekommande homeopatiska preparaten, traditionella växtbaserade läkemedlen och naturläkemedlen vilka alla redan ingår i den svenska läkemedelslagstiftningen och “godkänns” eller registreras av Läkemedelsverket innan försäljning? Alternativen i LVs utredning verkar i stort motsvara dagens lagstiftning gällande homeopatika och TVBL – helt i linje med läkemedelsdirektivet – så hur gör vi med dessa grupper om vi hindrar godkännande/registrering av antroposofiska medel?

  Man kan tycka vad man vill om antroposoferna, men de är inte först ut att urholka läkemedelsbegreppet! Har ni tittat på apotekshyllorna nu för tiden, eller än värre hälso- och fitnessbutikerna? Var går egentligen gränsen mellan hälsopåståenden för kosttillskott och läkemedelsindikationer? Jämför Koffein Recip med valfritt fitnesspreparat – i ena fallet ett läkemedel som är receptbelagt om förpackningen innehåller fler än 30 tabletter, i det andra fallet helt fri försäljning oavsett förpackningsstorlek och koffeinhalt… Och hur är det med medicintekniska produkter? Biverkningar av avsvällande näsdroppar faller under läkemedelslagstiftningen medan “tillbud” för irriterande bihålerensning ska anmälas till tillverkaren – ser kunden verkligen skillnad?

  Det är mycket snack om att skydda läkemedelsbegreppet och försvara patientsäkerheten från alla möjliga håll – men det tycks som om kunskapen är skrämmande begränsad kring segmentet. Diskussionen om läkemedelsbegreppet är redan förlorad om den inte lyfts långt högre än debatten huruvida antroposofiska medel kan inkorporeras i redan existerande lagstiftning. Är det konsument/patientskydd vi vill ha behövs en helt ny professionsrörelse inom såväl läkar- som farmaceutkåren där vetenskapligt stöd får en renässans som når fram till politikerna.

 3. Är du minnesgod? Minnes du THX?

  Småländska riksdagsmän, förmodligen både från KD och Folkpartiet, bildade en effektiv lobbygrupp mot att förbjuda THX-doktorn i Anebys injektioner mot cancer.

 4. Margareta: Ja, de är till stor del utvärderade av läkemedelsindustrin. Men studieprotokollen är granskade och godkända av myndigheterna. Sen håller jag med dig om att det finns stora mörka hål i läkemedelsindustrins metoder och arbetssätt, framför allt bakåt i tiden. Det är glädjande att se att det arbetssätt som utarbetats i Sverige av de olika intressenterna, som styr upp hur industrin ska arbeta med sjukvården, börjar sprida sig till andra europeiska länder (genom EFPIA och Richard Bergström) och även till USA (genom PhRMA).

  Om vi inte hade en läkemedelsindustri skulle vi inte ha många av de effektiva läkemedel som vi har idag. Se på alternativet i det gamla östblocket, där staten ansvarade för all medicinsk forskning och utveckling. Hur många effektiva läkemedel och metoder använder vi idag som härstammar därifrån.

 5. Sonny: Jag håller med dig i det du skriver. En naturlig konsekvens borde vara att man också gjorde en rejäl utvärdering av andra så kallade ?läkemedel? ? de du nämner i din kommentar.

 6. Göran: Jag vet inte riktigt om du är för eller emot THX, men det finns inga vetenskapliga studier av bra kvalitet som visat någon effekt med THX vid cancer. I så fall hade det redan varit ett alternativ som hade använts i svensk sjukvård.

  Jag tycker att alla preparat och produkter som vill kalla sig för ?läkemedel? ska utvärderas på samma sätt, utan möjlighet till gräddfiler.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här