Billiga läkemedel används för lite

Trots att läkemedlen är jämförelsevis billiga skrivs blodförtunnande, statiner, betablockerare och acetylsalicylsyra ut alldeles för sällan. Det visar en internationell studie med 17 deltagande länder.

29 aug 2011, kl 11:34
0

Annons

Billiga förbyggande läkemedel som skulle kunna förhindra många dödsfall i stroke eller hjärtinfarkt skrivs allt för sällan ut, enligt den här studien som presenteras i den medicinska tidskriften Lancet.

I studien
 ingick 17 länder. Totalt ingick 153 996 personer från såväl städer som landsbygd. Länderna som ingick var såväl höginkomst-, som medel- och låginkomstländer, bland annat Sverige, Kanada, Argentina, Polen, Pakistan och Zimbabwe.

Av de
som hade haft en hjärtinfarkt eller en stroke tog bara var fjärde blodförtunnande medel, omkring var femte en betablockerare eller acetylsalicylsyra och endast var sjunde tog kolesterolsänkande läkemedel. Lägst var, förstås, siffrorna i låginkomstländer, där färre än tio procent behandlades.
Studien visar att det är ländernas ekonomi som styr behandlingen betydligt mer än individuella faktorer som till exempel kön, BMI, diabetesstatus och blotryck.
? Från Sverige deltog cirka 4 000 patienter i studien, säger Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin.
Hon har ännu inte fått data specifikt för den gruppen.
? Men vi vet att långt ifrån alla av dem fått den behandling de borde ha, säger hon.

Huvudförfattaren
till studien professor Salim Yusuf vid McMaster University i Kanada säger i en kommentar att det är en global tragedi att billiga läkemedel som skulle hjälpa miljontals människor med hjärtkärlsjukdom underutnyttjas världen över.